นโยบายความเป็นส่วนตัว

ต่อไปนี้เราจะแจ้งให้ททราบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างการใช้งานเว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงถึงบุคคล เช่น  ชื่อ, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล, พฤติกรรมการใช้งาน

1. ผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลและที่ปรึกษา

(1) ผู้รับผิดชอบตาม มาตราที่ 4 ย่อหน้าที่ 7 ของระเบียบคุ้มครองข้อมูลของ EU (DS-GVO)  คือ Erhardt+Leimer GmbH, Albert-Leimer-Platz 1 ที่ 86391 Stadtbergen โดยมีกรรมการผู้จัดการ Hannelore Leimer และ Dr. Michael Pröller เป็นตัวแทนของสำนักพิมพ์ของเรา

(2) สำหรับคำถามเกี่ยวกับการคุมครองข้อมูลเราคุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล Stefan Haugg ที่:

08212435810

E-Mail: [email protected]erhardt-leimer.com

[email protected]

ไปรษณีย์: Erhardt+Leimer GmbH, Datenschutzbeauftragter, Albert-Leimer-Platz 1, 86391 Stadtbergen

 2. สิทธิ์ของคุณขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

คุณมี

 • สิทธิ์ตามมาตราที่ 15 ของ DS-GVO ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เราบันทึกไว้ ในกรอบของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
 • ตามมาตราที่ 16 ของ DS-GVO สิทธิ์ที่จะเรียกร้องการแจ้งเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ที่เรา
 • ตามมาตราที่ 17 ของ DS-GVO สิทธิ์ที่จะเรียกร้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราบันทึกไว้ หากไม่ใช่การดำเนินการเพื่อให้บรรลุหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อเป็นการยืนยัน การดำเนินการ หรือการป้องกันจากการเรียกร้องทางกฎหมายที่จำเป็น
 • ตามมาตราที่ 7 ย่อหน้าที่ 3 ของ DS-GVO สิทธิ์ในการถอนความยินยอมที่ให้ไว้หนึ่งครั้งสำหรับการประมวลผลได้ตลอดเวลาจากเรา ซึ่งส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลได้อีกต่อไปโดยขึ้นกับความยินยอมนี้  ความชอบด้วยกฎหมายการประมวลผลที่ตามมาจนถึงการถอนจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากความยินยอมจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • ตามมาตราที่ 77 ของ DS-GVO สิทธิ์ในการร้องเรียนหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลที่รับผิดขอบหากคุณคิดว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรอบของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราขัดการสิทธิ์ในการตัดสินใจเองเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของคุณ สำหรับ Erhardt+Leimer GmbH หน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลของสำนักงานรัฐบาวาเรียเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • ตราบใดที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ประโยค 1 หัวข้อ f ของ DSGVO สิทธิ์ตามมาตราที่ 21 ของ DSGVO อุทธรณ์การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เกิดจากสถานการณ์พิเศษของคุณ หรือเป็นไปตามการคัดค้านต่อการโฆษณาโดยตรง  ในที่สุดแล้วคุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านทั่วไป โดยไม่ต้องระบุสถานการณ์พิเศษที่เกิดจากเรา

คุณสามารถอ้างสิทธิ์ของคุณกับเราได้ โดยที่คุณส่งข่าวสารตามข้อ 1 ของข้อมูลติดต่อที่ระบุ

3. ความปลอดภัยของข้อมูล

เรายังคงใช้มาตรการทางเทคนิคปัจจุบันในการรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากอันตรายระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล รวมทั้งจากการเจาะข้อมูลของบุคคลที่สาม มาตรการเหล่านี้จะถูกปรับใเห้เหมาะสมกับมาตรฐานทางเทคนิคปัจจุบัน

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างการใช้งานด้านข้อมูล

1. สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข้อมูลเท่านั้น รวมทั้งขณะที่คุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ลงทะเบียนการใช้งานเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลอื่นใดแก่เรา เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยยกเว้นข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งมาเพื่อทำให้สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ข้อมูลเหล่านี้คือ:

 • ที่อยู่ IP
 • วันที่และเวลาที่ร้องขอ
 • ความแตกต่างของโซนเวลาจากเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT)
 • เนื้อหาของการร้องขอ (หน้าเฉพาะ)
 • สถานะการเข้าถึง/รหัสสถานะ HTTP
 • ปริมาณข้อมูลที่ส่งแต่ละครั้ง
 • เว็บไซต์ที่ส่งการร้องขอมา
 • เบราว์เซอร์
 • ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เฟสการใช้งาน
 • ภาษาและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์

2. นอกจากนี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์จะมีการบันทึกคุ้กกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุ้กกี้จะเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกบันทึกบนฮาร์ดดิสก์ของคุณที่จัดสรรให้กับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน และในตำแหน่งที่ตั้งค่าคุ้กกี้ (ในกรณีนี้คือเรา) สำหรับการไหลเข้าของข้อมูลเฉพาะ คุ้กกี้ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมหรือถ่ายโอนไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยมีหน้าที่เพียงทำให้ข้อเสนอทางอินเทอร์เน็ตใช้งานง่ายมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ แต่เราชี้ให้เห็นว่าคุณสามารถอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้

(2) การรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้ฟังก์ชันของเว็บไซต์เรา

นอกจากการใช้งานด้านข้อมูลแท้ๆ ของเว็บไซต์เราแล้ว เรายังนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ตามความสนใจ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคุณต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ซึ่งเราจะใช้ป้อนให้กับแต่ละบริการ

แบบฟอร์มการติดต่อ

ืสำหรับการติดต่อระหว่างคุณและ Erhardt+Leimer GmbH ทางอีเมลหรือทางแบบฟอร์มการติดต่อ จะต้องป้อนที่อยู่อีเมลของคุณรวมทั้งชื่อของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และถูกเราบันทึกเพื่อที่จะสามารถตอบคำถามของคุณได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี้เราจะลบหลังจากที่การบันทึกไม่มีความจำเป็นแล้ว หรือจำกัดการประมวลผล หากมีหน้าที่ในการเก็บรักษาตามกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับเราจะเป็นไปตามมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ประโยค 1 หัวข้อ a ของ DS-GVO บนพื้นฐานของความยินยอมที่คุณให้ไว้ด้วยความสมัครใจ

 

การสมัครรับจดหมายข่าว

(1) ด้วยความยินยอมของคุณ คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวของเรา โดยที่เราจะแจ้งข้อเสนอที่น่าสนใจปัจจุบันของเราให้ทราบ พื้นฐานทางกฎหมายคือมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ประโยค 1 หัวข้อ a ของ DS-GVO สำหรับการลงทะเบียนจดหมายข่าวของเรา เราใช้กระบวนการที่เรียกว่าดับเบิ้ลออปอิน นั่นคือเราจะส่งอีเมลยืนยันให้คุณหลังจากการป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ โดยที่เราจะขอให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการให้ทำการส่งจดหมายข่าว หากคุณไม่ได้ยืนยัน การลงทะเบียนของคุณจะถูกลบโดยอัตโนมัติ ทันทีที่คุณยืนยันการรับจดหมายข่าว เราจะบันทึกที่อยู่อีเมลจนกว่าคุณจะยกเลิกการรับจดหมายข่าว การบันทึกมีวัตถุประสงต์เพื่อให้สามารถส่งจดหมายข่าวให้คุณเท่านั้น นอกจากนี้เราจะบันทึกที่อยู่ไอพีของคุณระหว่างการลงทะเบียนแต่ละครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด

(2) ข้อมูลบังคับสำหรับการส่งจดหมายข่าวคือที่อยู่อีเมลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การป้อนข้อมูลอื่นเป็นไปด้วยความสมัครใจ และจะใช้สำหรับการส่งจดหมายข่าวให้เป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบอย่างสมบูรณ์ระหว่างการเพิกถอนเช่นกัน

(3) คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณในการส่งจดหมายข่าวได้ทุกเวลา คุณสามารถทำการเพิกถอนด้วยการคลิกบนทุกลิงก์ที่เตรียมไว้ให้ในอีเมลจดหมายข่าว ทางอีเมลที่ [email protected] หรือทางข่าวสารที่อธิบายไว้ที่หมายเลข 1 ของข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ ข้อมูลที่ให้ไว้ของคุณจะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

การใช้งานแบบฟอร์มสมัครงาน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณในกรอบของการสมัครงานของคุณบนพื้นฐานของ § 32 BDSG a. F, § 26 BDSG n. F. ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และความสามารถ เช่น ประกาศนียบัตร ชีวประวัติ การประเมินผล รวมทั้งข้อมูลการสื่อสาร

ข้อมูลของคุณสำหรับการอยู่ในตำแหน่งต่างๆ จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึก การประเมินผล การจัดหมวดหมู่ และการส่งต่อภายในของใบสมัครของคุณ ในกรอบของกระบวนการสมัครงาน ข้อมูลการสมัครงานของคุณจะเข้าถึงได้สำหรับผู้รับผิดขอบด้านบุคคลแต่ละคนของ Erhardt+Leimer GmbH และหัวหน้าหน่วยงาน และฝ่ายบริหารของหน่วยงานที่กำลังหาผู้สมัคร นอกจากนี้ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

เอกสารของผู้สมัครงานที่ถูกปฏิเสธที่ส่งมาแล้วจะถูกลบออกจากระบบของเราหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการสมัครงานแล้ว 6 เดือน

การสมัครงานที่ระบุการบันทึกสำหรับตำแหน่งที่ไม่ว่างในภายหลังในบางกรณีจะถูกบันทึกไว้สูงสุด 12 เดือนและจะถูกลบออกจากระบบ

5. การใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์

มาตรการติดตามที่ดำเนินการต่อไปนี้และเราติดตั้งใช้งานจะดำเนินการตามมาตราที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ประโยคที่ 1 หัวข้อ f ของ DSGVO ด้วยมาตรการติดตามที่ใช้งานเราต้องการรับประกันรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการและการปรับเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมที่สุดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เราใช้มาตรการติดตามเพื่อรวบรวมสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปรับปรุงข้อเสนอของเราสำหรับคุณ

แต่ละวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลและหมวดหมู่ข้อมูลจะมาจากเครื่องมือติดตามที่เกี่ยวข้อง

การใช้งาน Google Analytics

(1) เว็บไซต์เหล่านี้ใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์เว็บของ Google Inc. ("Google") Google-Analytics ใช้สิ่งที่เรียกว่า "คุ้กกี้" ไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุ้กกี้ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยปกติแล้วจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกาและถุกบันทึกไว้ที่นั่น ในกรณีของการเปิดใช้งานการไม่ระบุตัวตนของ IP บนเว็บไซต์นี้ ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกย่อล่วงหน้าโดย Google ภายในประเทศสมาชิกของอียูหรือในประเทศอื่น ๆ ที่มีสนธิสัญญาเหนือพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้นที่จะส่งที่อยู่ IP เต็มไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกาและย่อที่นั่น ในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ Google จะใช้ข้อมูลเหล่านี้สำหรับประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์

(2) ที่อยู่ IP ที่ถูกส่งจากเบราว์เซอร์ของคุณในกรอบของ Google Analytics จะไม่รวมกับข้อมูลอื่น ๆ ของ Google

(3) คุณสามารถป้องกันการบันทึกคุ้กกี้ได้จากการตั้งค่าซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณอย่างเหมาะสม แต่เราขอแจ้งให้ทราบว่าในกรณีนี้สามารถนำไปสู่การไม่สามารถใช้บางฟังก์ชันของเว็บไซต์เราได้ในบางกรณี

(4) นอกจากนี้คุณสามารถสร้างป้องกันการรวบรวมข้อมูลที่คุ้กกี้สร้างขึ้นและเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP) ไปยัง Google รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google โดยที่คุณดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ใต้ลิงก์ต่อไปนี้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

(5) นอกจากปลั๊กอินของเบราว์เซอร์แล้วหรือหากคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถป้องกันการรวบรวมข้อมูลด้วยการคลิกบนลิงก์ต่อไปนี้ 

โดยจะวางคุ้กกี้ออปเอาต์ไว้บนอุปกรณ์ของคุณ  หากคุณลบคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน จำเป็นต้องทำการคลิกบนลิงก์อีกครั้งเพื่อป้องกันการรวบรวมข้อมูลโดย Google Analytics

(6) เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics พร้อมกับส่วนขยาย "_anonymizeIp()" การทำเช่นนี้ที่อยู่ IP จะประมวลผลแลลย่อ การเชื่อมโยงกับบุคคลโดยตรงจึงไม่สามารถทำได้

(7) การใช้งาน Google Analytics จะเป็นไปตามข้อตกลงตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่หน่วยงานด้านการป้องกันข้อมูลเยอรมนีทำข้อตกลงกับ Google ข้อมูลของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, แฟกซ์: +353 (1) 436 1001 เงื่อนไขผู้ใช้งาน: www.google.com/analytics/terms/th.html ภาพรวมเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล: https://policies.google.com/?hl=th&gl=th รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy?hl=th&gl=th.

การใช้งานส่วนประกอบของ LinkedIn

ผู้รับผิดชอบตั้งค่าส่วนประกอบของ LinkedIn Corporation บนเว็บไซต์เพื่อแสดงการโฆษณาที่เกี่ยวข้องและการวัดประสิทธิภาพจอแสดงผลที่เปิด LinkedIn เป็นเครือข่ายโซเชียลสำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร  บุคคลในบริการเพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้อื่นมีโอกาสค้นพบตนเอง และเชื่อมต่อกับผู้อื่นและข้อมูลต่าง ๆ

LinkedIn มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หากมีคุ้กกี้อยู่บนเว็บไซต์บุคคลที่สาม ข้อมูลที่ส่ง ได้แก่ URL ของเว็บไซต์ที่ถูกเรียกหลังจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์, ที่อยู่ IP, ระบบปฏิบัติการ, เว็บเบราว์เซอร์ และแอดออน

หากผู้ใช้งานเข้าระบบที่ LinkedIn ในเวลาเดียวกับ การเรียกหน้าอินเทอร์เน็ตของเรา การใช้คุ้กกี้สามารถถูกรวบรวมและส่งผ่าน LinkedIn ที่ขึ้นกับบัญชี LinkedIn แต่ละบัญชี หากไม่ต้องการการจัดหมวดหมู่เช่นนี้ของข้อมูลที่สงผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องออกจากระบบจากบัญชี LinkedIn ขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

สมาชิก LinkedIn สามารถจัดการการตั้งค่าป้องกันข้อมูลที่ https://www.linkedin.com/psettings/ ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก LinkedIn สามารถปฏิเสธการโฆษณาตามความสนใจได้ที่ https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls?trk=

การบันทึกคุ้กกี้บนอุปกรณ์ของคุณซึ่งรวบรวมข้อมูลที่กล่าวไว้แล้วสามารถป้องกันได้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลของ LinkedIn ที่ www.linkedin.com/legal/privacy-policy และ www.linkedin.com/legal/cookie-policy

การใช้งาน Google AdWords

บนเว็บไซต์จะติดตั้ง Google AdWords Conversion นี่คือเครื่องมือสำหรับการวัดการโต้ตอบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตกับหน้าจอที่เปิด

หากผู้ใช้งานคลิกในการค้นหา Google หรือบนเว็บไซต์ที่เลือกของเครือข่ายการแสดงผลของ Google บนหน้าจอข้อความของเรา หรือดูการแสดงผลวิดีโอ จะบันทึกคุ้กกี้ชั่วคราวบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน คุ้กกี้จะใช้ไม่ได้หลังจาก 30 วันและไม่ได้ทำหน้าที่ในการระบุตัวตน

หากผู้ใช้งานดำเนินการ Conversion ภายในช่วงระยะเวลานี้บนเว็บไซต์ของเรา คุ้กกี้จะถูกอ่านผ่านแท็กการติดตามและถูกส่งคืนพร้อมกับข้อมูล Conversion ไปยัง AdWords

ข้อมูลที่ได้มาจากคุ้กกี้ทำหน้าที่ในการสร้างสถิติ Conversion สำหรับเรา ทำให้เราทราบ เช่น จำนวนผู้ใช้งานรวมที่คลิกบนจอแสดงผลของเรา การระบุตัวตนของผู้ใช้งานไม่สามารถทำได้

หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมกับการติดตาม คุณสามารถป้องกันการติดตั้งคุ้กกี้ทางการตั้งค่าเบราว์เซอร์

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลโดย Google ได้ที่ https://policies.google.com/privacy?hl=th&gl=th

การใช้งาน Google Dynamic Remarketing

บนเว็บไซต์จะติดตั้ง Google Dynamic Remarketing สิ่งนี้สามารถช่วยแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นเว็บไซต์โฆษณาที่ชื่นชอบจากพื้นฐานพฤติกรรมการท่องเว็บที่เคยเรียกใช้ในอดีต 

หากผู้รับผิดชอบใช้งาน Google Remarketing จะรวมซอร์สโค้ดของเครื่องมือเว็บไซต์ของ Google ที่อนุญาตให้ติดตั้งคุ้กกี้บนอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้งานแต่ละเครื่องของผู้เยี่ยมชมได้ ด้วยคุ้กกี้นี้ทำให้ Google สามารถจดจำผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์อื่นได้

ด้วยการติดตั้งฟังก์ชันที่ข้ามอุปกรณ์ด้วย Google ทำให้สามารถแสดงโฆษณาบนอุปกรณ์ปลายทางหลายเครื่องได้ ข้อกำหนดของฟังก์ชันข้ามอุปกรณ์คือผู้เยี่ยมชมแต่ละคนยินยอมการเชื่อมโยงแอปหรือขั้นตอนของเบราว์เซอร์ที่มีการโปรแกรมไว้ด้วยบัญชี Google

หากผู้เยี่ยมชมลงชื่อเข้าใช้บนอุปกรณ์ปลายทางหลายเครื่องในเวลาที่ไม่ตรงกันแม้แต่วินาทีเดียวทางตรรกะด้วยบัญชี Google ทำให้ Google สามารถรวบรวมคุ้กกี้ Remarketing ที่ติดตั้งและผู้เยี่ยมชมสมัครข้ามอุปกรณ์ในที่สุด

สำหรับกรณีนี้ตามที่ Google กล่าวจะรวมรวม ID รับรองความถูกต้องชั่วคราวของ google สำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งทำหน้าที่สร้างกลุ่มเป้าหมายข้ามอุปกรณ์

คุณสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าส่วนบุคคลในการตั้งค่าสำหรับการโฆษณาที่ Google คุณสามารถดูข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=th&ref_topic=7048998 นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปลั๊กอินเบราว์เซอร์ได้ มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=th

โปรดระมัดระวังว่าด้วยการใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวจะปิดใช้งานการโฆษณาส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งทำให้การแสดงผลจะไม่ปรับตามความสนใจของคุณอีกต่อไป

คุณสามารถป้องกันการติดตั้งคุ้กกี้ได้ทางเบราว์เซอร์

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลที่ Google ได้ที่ https://policies.google.com/privacy?hl=th&gl=th

6. การเชื่อมโยงวิดีโอ YouTube

เราได้เชื่อมโยงวิดีโอ YouTube ในข้อเสนอออนไลน์ของเรา ที่บันทึกบน www.YouTube.com และเล่นบนเว็บไซต์ของเราโดยตรง วิดีโอนี้ถูกเชื่อมโยงใน "โหมดป้องกันข้อมูลแบบขยาย" นั่นคือไม่มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณในฐานะผู้ใช้งานไปยัง YouTube หากคุณไม่ได้เล่นวิดีโอ ขั้นแรกเมื่อคุณเล่นวิดีโอ จะส่งข้อมูลดังกล่าวในข้อ 4 (1) 1 การถ่ายโอนข้อมูลนี้เราไม่มีอิทธิพลใด ๆ

ด้วยการเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ YouTube ได้รับข้อมูลว่าคุณเรียกใช้ไซต์ย่อยที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์เรา โดยจะส่งข้อมูลดังกล่าวภายใต้ข้อ 4 (1) 1 ของคำอธิบายนี้ การทำเช่นนี้จะไม่ขึ้นกับว่ามีการเตรียมบัญชีผู้ใช้งาน YouTube ที่คุณเข้าระบบหรือไม่ หรือไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน หากคุณเข้าระบบที่ Google ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเข้ากับบัญชีของคุณโดยตรง หากคุณไม่ต้องการให้ทำการจัดหมวดหมู่ด้วยโปรไฟล์ของคุณที่ YouTube คุณต้องออกจากระบบก่อนการเปิดใช้งานปุ่ม YouTube บันทึกข้อมูลของคุณเป็นโปรไฟล์การใช้งาน และใช้เพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณา การวิจัยตลาด และ/หรือการสร้างเว็บไซต์ตามความต้องการ การประเมินผลเช่นนี้ทำให้เกิดการจัดหาการโฆษณาตามความต้องการ (แม้แต่ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เข้าระบบ) และแจ้งผู้ใช้งานอื่นของเครือข่ายโซเชียลต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา คุณมีสิทธิ์การคัดค้านสำหรับการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้งานนี้ โดยที่ต้องดำเนินการที่ YouTube

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลผ่าน YouTube ได้ในนโยบายความเ็ป็นส่วนตัว ที่นั่นคุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและการตั้งค่าที่สามารถทำได้สำหรับการป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ: https://policies.google.com/privacy?hl=th&gl=th ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นไปตาม EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

7. การใช้งาน Google Webfonts

เพื่อแสดงเนื้อหาของเราข้ามเบราว์เซอร์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกราฟิก เราใช้แบบอักษรของผู้ให้บริการ Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (Google Webfonts) บนเว็บไซต์นี้ Google Webfonts จะถูกถ่ายโอนเพื่อหลีกเลี่ยงการโหลดซ้ำซ้อนในแคชของเบราว์เซอร์ของคุณ โดยจะถูกสร้างการเชื่อมโยงไปยัง Google โดยอัตโนมัติ โดยในทฤษฎีแล้วเป็นไปได้ที่ Google จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้ แม้ว่าปัจจุบันยังคงไม่ชัดเจนว่าทำหรือไม่หรือเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ได้ที่ https://policies.google.com/privacy?hl=th&gl=th สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการป้องกันข้อมูลของ Google ได้ที่ https://adssettings.google.com/authenticated

8. การใช้งาน Google Tag Manager
 
บนเว็บไซต์ของเราจะติดตั้ง Google Tag Manager บริการของ Google Inc. ("Google")  ด้วยบริการนี้ทำให้สามารถจัดการแท็กของเว็บไซต์เกี่ยวกับอินเทอร์เฟซได้
 
ตัวเครื่องมือ Tag Manager เอง (โปรแกรมที่ติดตั้งใช้งานแท็ก) เป็นโดเมนที่ไม่มีคุ้กกี้ และไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เครื่องมือดูแลการทำงานของแท็กอื่น ๆ ที่ถูกรวบรวมภายใต้สภาวะต่าง ๆ  Google Tag Manager ไม่ได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ เมื่อมีการปิดใช้งานในระดับโดเมน หรือคุ้กกี้ ข้อมูลเหล่านี้ยังคงอยู่สำหรับทุกแท็กการติดตาม ที่ติดตั้งใช้งานด้วย Google Tag Manager

9. การบันทึกข้อมูล

เรารักษาพื้นฐานของการหลีกเลี่ยงข้อมูลและการประหยัดข้อมูล เราบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ที่นี่เท่านั้น หรือตามที่ช่วงเวลาที่หลากหลายที่กฎหมายกำหนด

10. หน้าที่สำหรับการเตรียมข้อมูล

ไม่มีหน้าที่สำหรับการเตรียมข้อมูลตามกฎหมาย แต่บางฟังก์ชันของเว็บไซต์เราอากไม่สามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล

11. การตัดสินใจอัตโนมัติในบางกรณี

ไม่มีการตัดสินใจอัตโนมัติในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

12. คำแนะนำการป้องกันข้อมูลสำหรับหน้า Facebook

Erhardt+Leimer GmbH เข้าถึงแพลทฟอร์มทางเทคนิคและบริการของ Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, ไอร์แลนด์

 

เราแจ้งให้คุณทราบว่าคุณใช้หน้า Facebook และฟังก์ชันของ Facebook ในความรับผิดชอบของคุณเอง โดยเฉพาะการใช้งานฟังก์ชันโต้ตอบ (เช่น การแสดงความเห็น การแชร์ และการประเมินผล)

 

ระหว่างการเยี่ยมชมหน้า Facebook ของเรา Facebook จะรวบรวม เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในรูปแบบของคุ้กกี้บนพีซีของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อสร้างข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หน้า Facebook ให้กับเราในฐานผู้ให้บริการหน้า Facebook มีข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: de-de.facebook.com/help/pages/insights

 

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะถูกประมวลผลโดย Facebook Ltd. และถ่ายโอนไปยังประเทศนอกยุโรปในบางกรณี Facebook ได้รับข้อมูลใดและจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร Facebook จะอธิบายไว้ในรูปแบบทั่วไปในนโยบายการใช้ข้อมูล ที่นั่นคุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อกับ Facebook รวมทั้งวิธีการตั้งค่าการแสดงโฆษณา มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้:  de-de.facebook.com/about/privacy คุณสามารถดูนโยบายข้อมูลฉบับสมบูรณ์ของ Facebook ได้ที่นี่:

https://th-th.facebook.com/full_data_use_policy

 

Facebook ใช้ข้อมูลจากการเยี่ยมชมหน้า Facebook-สำหรับวัตถุประสงค์ของตนเองด้วยวิธีใด กิจกรรมบนหน้า Facebook-ที่ผู้ใช้งานแต่ละคนถูกจัดหมวดหมู่มีขอบเขตเพียงใด Facebook บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้นานเพียงใด และจะส่งต่อข้อมูลของหน้า Facebook-ไปยังบุคคลที่สามหรือไม่ ไม่มีข้อมูลสรุปจาก Facebook และไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน เราจึงไม่ทราบเรื่องเหล่านี้

 

ระหว่างการเข้าถึงหน้า Facebook-จะส่งที่อยู่ IP ที่อุปกรณ์ของคุณได้รับไปยัง Facebook ตามข้อมูลจาก Facebook ที่อยู่ IP นี้จะไม่ระบุตัวตน (สำหรับที่อยู่ IP "เยอรมัน") และถูกลบหลังจาก 90 วัน นอกจากนี้ Facebook ยังบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (เช่น ในกรอบของฟังก์ชัน "การแจ้งข่าว") ในบางกรณี Facebook สามารถจัดกลุ่มของที่อยู่ IP ของผู้ใช้งานแต่ละคน

 

หากผู้ใช้งานลงชื่อเข้าระบบ Facebook ในปัจจุบัน บนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานจะมีคุ้กกี้พร้อมกับการระบุ Facebook ของผู้ใช้งาน การทำเช่นนี้ทำให้ Facebook สามารถรู้ได้ว่าคุณค้นหาหน้านี้และคุณใช้งานอย่างไร ซึ่งรวมถึงหน้า Facebook-อื่น ๆ ทั้งหมดด้วย ด้วยปุ่ม Facebook ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงทำให้ Facebook สามารถรวบรวมการเยี่ยมชมของคุณบนเว็บไซต์เหล่านี้และจัดหมวดหมู่โปรไฟล์ Facebook ของคุณ ด้วยข้อมูลนี้ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลหรือโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับคุณได้

 

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยง คุณควรลงชื่อออกจากระบบที่ Facebook หรือปิดการใช้งานฟังก์ชัน "คงอยู่ในระบบ" ที่ลบคุ้กกี้ที่มีอยู่บนอุปกรณ์ของคุณและปิดเบราว์เซอร์และเปิดใหม่ ด้วยวิธีนี้ข้อมูล Facebook ที่สามารถระบุตัวตนคุณได้โดยตรงจะถูกลบ เพื่อให้คุณสามารถใช้หน้า Facebook ของเราโดยไม่ต้องเปิดเผยการระบุ Facebook ของคุณ หากคุณเข้าถึงฟังก์ชันโต้ตอบของหน้า (ถูกใจ แสดงความคิดเห็น แชร์ ข่าวสาร ฯลฯ) จะปรากฏมาสก์ลงชื่อเข้าระบบของ Facebook หลังจากการลงชื่อเข้าระบบใด ๆ Facebook จะระบุคุณใหม่เป็นผู้ใช้งานที่สามารถระบุได้

 

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถจัดการหรือลบข้อมูลที่มีอยู่ได้ที่หน้าสนับสนุนของ Facebook ต่อไปนี้:

https://th-th.facebook.com/about/privacy

 

Erhardt+Leimer GmbH จะไม่รวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากการใช้งานของคุณสำหรับหน้า Facebook ของบริษัทเอง