เวิร์กโฟลว์สำหรับ SMARTLINE แบบดิจิตอล – แนวคิดสำหรับการประมวลผลต่อไปของม้วนฟิลม์การพิมพ์แบบดิจิตอล

SMARTLINE

SMARTLINE PRESS

ระบบบันทึกข้อมูลการซิงโครไนซ์ SMARTLINE

การสร้างโปรโตคอลม้วนฟิลม์

 • การจัดการสื่อพิมพ์
 • การซิงโครไนซ์กับระบบ QS
 • การจัดการของเสีย
 • ระบบที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง
 • ไม่มีอินเทอร์เฟซข้อมูลเข้ากับระบบการวางแผน
SMARTLINE

SMARTLINE QA

ระบบแก้ไขข้อมูลการซิงโครไนซ์ SMARTLINE

อินเทอร์เฟซไปยังระบบ QS

 • อินเทอร์เฟซระบบเปิดไปยังระบบ QS
 • รองรับการตรวจสอบที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงผู้ผลิต
 • การรวมข้อมูลบันทึกข้อผิดพลาด
 • การจัดการของเสีย
SMARTLINE

SMARTLINE DOCTORING

ระบบการตรวจสอบ SMARTLINE

การกำจัดของเสีย

 • ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ
 • การกำจัดของเสียแบบสะดวกสบาย
 • การปรับโปรโตคอลม้วนฟิลม์ WPA
SMARTLINE

SMARTLINE CORRUGATOR

ระบบการปรับแก้ SMARTLINE

การเปลี่ยนคำสั่งโดยอัตโนมัติ

 • การควบคุมกระบวนการในระบบ
 • รองรับ Multilane/Multijob
 • การป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดซ้ำ
 • ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือระดับสูงสุด
 • กระบวนการที่สามารถใช้งานร่วมกันกับการพิมพ์ลายแบบทั่วไป

การพิมพ์ระบบดิจิตอลมีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการพิมพ์แบบทั่วไป ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ สามารถลดระยะความยาวของคำสั่งให้สั้นลงและผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น จึงสามารถรวมงานพิมพ์ที่แตกต่างกันหลายงานไว้ในม้วนฟิลม์เดียวกันได้ สามารถประมวลคำสั่งไว้ในม้วนฟิลม์เดียวอย่างต่อเนื่อง หรือรวมรูปแบบทั้งสองเข้าด้วยกัน

ขั้นตอนการผลิตดาวน์สตรีมของการพิมพ์มักไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงงานอย่างรวดเร็ว แต่ต้องการระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพิมพ์ระบบดิจิตอลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

DigiPrintWorkflow „SmartLine” จะเข้ามาทำหน้านี้ส่วนนี้ ระบบจะสามารถตรวจจับผลที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ได้อย่างแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือ โดยสามารถดำเนินการได้ตามความเร็วเครื่องจักรระดับสูงสุด:

การเปลี่ยนคำสั่ง – การเปลี่ยนม้วนฟิลม์

เริ่มต้นและสิ้นสุดการขจัดของเสีย

พื้นที่ที่ไม่มีการพิมพ์

จุดติดกาว

สามารถปรับใช้งานได้อย่างง่ายดาย เชื่อถือได้ ทนทาน และใช้งานได้ทั่วไป

จะมีการสื่อสารผลและการดำเนินการไปยังเครื่องจักรผลิตผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐาน DigiPrintWorkflow สามารถมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน

หลักการทำงานของระบบที่ทำงานได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการผลิต

สามารถตั้งค่าระบบได้อย่างง่ายดาย เชื่อถือได้ ทนทาน และใช้งานได้ทั่วไป แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลแบบทั่วไป และสามารถใช้งานได้โดยไม่ขึ้นกับผู้ผลิต

หัวเลนส์

หัวเลนส์

ม้วนฟิลม์พิมพ์ลายพร้อม SmartLine

ม้วนฟิลม์พิมพ์ลายพร้อม SmartLine

เครื่องสั่งงานและม้วนฟิลม์ที่สร้างขึ้นแบบดิจิตอล

เครื่องสั่งงานและม้วนฟิลม์ที่สร้างขึ้นแบบดิจิตอล

Alfred Eder

Alfred Eder
Program Manager Digital Pre-Print - System Solutions

Press Release

SmartLine helps GP's Hummingbird to become more agile