เวิร์กโฟลว์สำหรับ SMARTLINE แบบดิจิตอล – แนวคิดสำหรับการประมวลผลต่อไปของม้วนฟิลม์การพิมพ์แบบดิจิตอล

SMARTLINE

SMARTLINE PRESS

ระบบบันทึกข้อมูลการซิงโครไนซ์ SMARTLINE

การสร้างโปรโตคอลม้วนฟิลม์

 • การจัดการสื่อพิมพ์
 • การซิงโครไนซ์กับระบบ QS
 • การจัดการของเสีย
 • ระบบที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง
 • ไม่มีอินเทอร์เฟซข้อมูลเข้ากับระบบการวางแผน
SMARTLINE

SMARTLINE QA

ระบบแก้ไขข้อมูลการซิงโครไนซ์ SMARTLINE

อินเทอร์เฟซไปยังระบบ QS

 • อินเทอร์เฟซระบบเปิดไปยังระบบ QS
 • รองรับการตรวจสอบที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงผู้ผลิต
 • การรวมข้อมูลบันทึกข้อผิดพลาด
 • การจัดการของเสีย
SMARTLINE

SMARTLINE DOCTORING

ระบบการตรวจสอบ SMARTLINE

การกำจัดของเสีย

 • ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ
 • การกำจัดของเสียแบบสะดวกสบาย
 • การปรับโปรโตคอลม้วนฟิลม์ WPA
SMARTLINE

SMARTLINE CORRUGATOR

ระบบการปรับแก้ SMARTLINE

การเปลี่ยนคำสั่งโดยอัตโนมัติ

 • การควบคุมกระบวนการในระบบ
 • รองรับ Multilane/Multijob
 • การป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดซ้ำ
 • ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือระดับสูงสุด
 • กระบวนการที่สามารถใช้งานร่วมกันกับการพิมพ์ลายแบบทั่วไป

การพิมพ์ระบบดิจิตอลมีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการพิมพ์แบบทั่วไป ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ สามารถลดระยะความยาวของคำสั่งให้สั้นลงและผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น จึงสามารถรวมงานพิมพ์ที่แตกต่างกันหลายงานไว้ในม้วนฟิลม์เดียวกันได้ สามารถประมวลคำสั่งไว้ในม้วนฟิลม์เดียวอย่างต่อเนื่อง หรือรวมรูปแบบทั้งสองเข้าด้วยกัน

ขั้นตอนการผลิตดาวน์สตรีมของการพิมพ์มักไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงงานอย่างรวดเร็ว แต่ต้องการระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพิมพ์ระบบดิจิตอลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

DigiPrintWorkflow „SmartLine” จะเข้ามาทำหน้านี้ส่วนนี้ ระบบจะสามารถตรวจจับผลที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ได้อย่างแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือ โดยสามารถดำเนินการได้ตามความเร็วเครื่องจักรระดับสูงสุด:

การเปลี่ยนคำสั่ง – การเปลี่ยนม้วนฟิลม์

เริ่มต้นและสิ้นสุดการขจัดของเสีย

พื้นที่ที่ไม่มีการพิมพ์

จุดติดกาว

การเปลี่ยนคำสั่ง – การเปลี่ยนม้วนฟิลม์

เริ่มต้นและสิ้นสุดการขจัดของเสีย

พื้นที่ที่ไม่มีการพิมพ์

จุดติดกาว

การเปลี่ยนคำสั่ง – การเปลี่ยนม้วนฟิลม์

เริ่มต้นและสิ้นสุดการขจัดของเสีย

พื้นที่ที่ไม่มีการพิมพ์

จุดติดกาว

สามารถปรับใช้งานได้อย่างง่ายดาย เชื่อถือได้ ทนทาน และใช้งานได้ทั่วไป

จะมีการสื่อสารผลและการดำเนินการไปยังเครื่องจักรผลิตผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐาน DigiPrintWorkflow สามารถมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน

หลักการทำงานของระบบที่ทำงานได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการผลิต

สามารถตั้งค่าระบบได้อย่างง่ายดาย เชื่อถือได้ ทนทาน และใช้งานได้ทั่วไป แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลแบบทั่วไป และสามารถใช้งานได้โดยไม่ขึ้นกับผู้ผลิต

หัวเลนส์

หัวเลนส์

หัวเลนส์

หัวเลนส์

หัวเลนส์

หัวเลนส์

 
ม้วนฟิลม์พิมพ์ลายพร้อม SmartLine

ม้วนฟิลม์พิมพ์ลายพร้อม SmartLine

ม้วนฟิลม์พิมพ์ลายพร้อม SmartLine

ม้วนฟิลม์พิมพ์ลายพร้อม SmartLine

ม้วนฟิลม์พิมพ์ลายพร้อม SmartLine

ม้วนฟิลม์พิมพ์ลายพร้อม SmartLine

 
เครื่องสั่งงานและม้วนฟิลม์ที่สร้างขึ้นแบบดิจิตอล

เครื่องสั่งงานและม้วนฟิลม์ที่สร้างขึ้นแบบดิจิตอล

เครื่องสั่งงานและม้วนฟิลม์ที่สร้างขึ้นแบบดิจิตอล

เครื่องสั่งงานและม้วนฟิลม์ที่สร้างขึ้นแบบดิจิตอล

เครื่องสั่งงานและม้วนฟิลม์ที่สร้างขึ้นแบบดิจิตอล

เครื่องสั่งงานและม้วนฟิลม์ที่สร้างขึ้นแบบดิจิตอล

 

การพิมพ์ระบบดิจิตอลมีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการพิมพ์แบบทั่วไป ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ สามารถลดระยะความยาวของคำสั่งให้สั้นลงและผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น จึงสามารถรวมงานพิมพ์ที่แตกต่างกันหลายงานไว้ในม้วนฟิลม์เดียวกันได้ สามารถประมวลคำสั่งไว้ในม้วนฟิลม์เดียวอย่างต่อเนื่อง หรือรวมรูปแบบทั้งสองเข้าด้วยกัน

ขั้นตอนการผลิตดาวน์สตรีมของการพิมพ์มักไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงงานอย่างรวดเร็ว แต่ต้องการระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพิมพ์ระบบดิจิตอลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

DigiPrintWorkflow „SmartLine” จะเข้ามาทำหน้านี้ส่วนนี้ ระบบจะสามารถตรวจจับผลที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ได้อย่างแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือ โดยสามารถดำเนินการได้ตามความเร็วเครื่องจักรระดับสูงสุด:

สามารถปรับใช้งานได้อย่างง่ายดาย เชื่อถือได้ ทนทาน และใช้งานได้ทั่วไป

จะมีการสื่อสารผลและการดำเนินการไปยังเครื่องจักรผลิตผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐาน DigiPrintWorkflow สามารถมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน

หลักการทำงานของระบบที่ทำงานได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการผลิต

สามารถตั้งค่าระบบได้อย่างง่ายดาย เชื่อถือได้ ทนทาน และใช้งานได้ทั่วไป แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลแบบทั่วไป และสามารถใช้งานได้โดยไม่ขึ้นกับผู้ผลิต

การพิมพ์ระบบดิจิตอลมีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการพิมพ์แบบทั่วไป ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ สามารถลดระยะความยาวของคำสั่งให้สั้นลงและผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น จึงสามารถรวมงานพิมพ์ที่แตกต่างกันหลายงานไว้ในม้วนฟิลม์เดียวกันได้ สามารถประมวลคำสั่งไว้ในม้วนฟิลม์เดียวอย่างต่อเนื่อง หรือรวมรูปแบบทั้งสองเข้าด้วยกัน

ขั้นตอนการผลิตดาวน์สตรีมของการพิมพ์มักไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงงานอย่างรวดเร็ว แต่ต้องการระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการพิมพ์ระบบดิจิตอลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

DigiPrintWorkflow „SmartLine” จะเข้ามาทำหน้านี้ส่วนนี้ ระบบจะสามารถตรวจจับผลที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ได้อย่างแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือ โดยสามารถดำเนินการได้ตามความเร็วเครื่องจักรระดับสูงสุด:

สามารถปรับใช้งานได้อย่างง่ายดาย เชื่อถือได้ ทนทาน และใช้งานได้ทั่วไป

จะมีการสื่อสารผลและการดำเนินการไปยังเครื่องจักรผลิตผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐาน DigiPrintWorkflow สามารถมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน

หลักการทำงานของระบบที่ทำงานได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการผลิต

สามารถตั้งค่าระบบได้อย่างง่ายดาย เชื่อถือได้ ทนทาน และใช้งานได้ทั่วไป แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลแบบทั่วไป และสามารถใช้งานได้โดยไม่ขึ้นกับผู้ผลิต

Alfred Eder

Alfred Eder
Program Manager Digital Pre-Print - System Solutions

Press Release

SmartLine helps GP's Hummingbird to become more agile

Press Release

SmartLine helps GP's Hummingbird to become more agile

Press Release

SmartLine helps GP's Hummingbird to become more agile