เซนเซอร์ขอบอัลตราซาวด์สำหรับตำแหน่งรางที่แม่นยำ

จะใช้งานเซนเซอร์อัลตราซาวด์ในที่ซึ่งเซนเซอร์ออพติกดูเหมือนไม่เหมาะสม เช่น การผลิตที่ความสามารถในการลอดผ่านของแสงไม่คงที่ เซนเซอร์อัลตราซาวด์ของเราสแกนขอบรางด้วยคลื่นอัลตราซาวด์แบบพัลส์ การทำเช่นนี้จะหลีกเลี่ยง"คลื่อนนิ่ง" เครื่องรับจะสร้างสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอะนาล็อก ที่เป็นสัดส่วนกับความเข้มของพัลส์ หากรางเข้าไปยังช่องว่าอากาศ พัลส์จะอ่อนลง ดังนั้นเซนเซอร์สามารถรู้ตำแหน่งของรางอย่างแม่นยำ

เซนเซอร์อัลตราซาวด์ของเรา จะถูกใช้งานในการสแกนวัสดุที่เสียงสามารถผ่านได้เป็นหลัก เช่น กระดาษและฟิล์มโลหะ ขนาดที่หลากหลายตั้งแต่ FX 46 ที่กะทัดรัดจนถึง FX 5200 ที่มีความกว้า่งของส้อม 124 มม. ทำให้ไม่มีความต้องการใดที่ไม่ได้รับการตอบสนองและตรวจพบการเบี่ยงเบนอย่างไว้วางใจได้และปลอดภัย 

Zugehörige Produkte