เซนเซอร์แรงสำหรับการตรวจับแรงของรางอย่างแม่นยำ

เซนเซอร์แรงของ Erhardt+Leimer ตรวจจับแรงดึงของรางอย่างสม่ำเสมอและแม่นยำ และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการควบคุมแรงของราง โดยขึ้นกับแต่ละข้อเรียกร้องและข้อกำหนดเบี้องต้น เราเสนอระบบต่างและโซลูชันต่าง ๆ ตั้งแต่เซนเซอร์แรงหน้าแปลน ลูกกลิ้งเซนเซอร์ที่มีเซนเซอร์แรงภายใน จนถึงเซนเซอร์แรงสายพานสำหรับความตึงของโซ่ แกนหมุน และคันโยก

Zugehörige Produkte