การตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำด้วยเซนเซอร์ขอบอินฟราเรด

เซนเซอร์ขอบอินฟราเรดทำงานด้วยหลักการอุปสรรคแสงและใช้ LED อินฟราเรดเป็นแหล่งกำเนิดแสง โดยขึ้นกับหลักการ (หลักการสะท้อน หรือหลักการส่องผ่าน) แสงจะถูกสะท้อนหรือส่องผ่านวัสดุ และถูกตรวจจับโดยแถวของ CCD ในขั้นต่อไป องค์ประกอบ CCD ที่ส่องแสงในเซนเซอร์ขอบรับระดับสัญญาณจากแสงที่ได้รับ ระดับสัญญาณจะถูกแปลงในไมโครโปรเซสเซอร์ให้เป็นตำแหน่งของขอบรางที่เป็นสัดส่วนปับค่าเอาท์พุต และส่งผ่านไปบนบัส CAN  ด้วยค่าเอาท์พุตนี้สามารถควบคุม เช่น การควบคุมการเคลื่อนที่ของรางแบบดิจิตอล

Erhardt+Leimer เสนอเซนเซอร์อินฟราเรดที่ถูกต้องสำหรับทุกความท้าทายแก่คุณ ตั้งแต่ FR 46 ที่มีความละเอียดตั้งแต่ 0.01 มม. จนถึงเซนเซอร์แบบแบนด์กว้าง FR 60 ที่สามารถประเมินค่าได้สี่ขอบพร้อมกัน 

Zugehörige Produkte