การประกอบเข้าด้วยกันอย่างพอดีสำหรับฟิล์มทั้งหมด

ในการประกอบเข้าด้วยกันของทองแดง อะลูมีเนียม และฟิล์มคั่น การควบคุมที่แม่นยำและคงที่ของรางต่าง ๆ เป็นความท้าทายที่พิเศษ ด้วยระบบกรอบหมุนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราในขนาดต่าง ๆ เราเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ สิ่งนี้รับประกันการประกอบเซลล์เข้าด้วยกันด้วยคุณภาพสูงที่คงที่


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ เครื่องประกอบ


SuperCorr | Orlando, USA

08th August 2021 - 12th August 2021

 

Converters North | Greenbay, USA

09th August 2021 - 10th August 2021

Booth 24