ตำแหน่งฉลากที่ถูกต้องเสมอบนบรรจุภัณฑ์

การติดฉลากของบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากแบบล้อมรอบจากโรลเลอร์พบมากขึ้นเรื่อย ๆ เครื่องจักรได้รับการออกแบบเป็นเครื่องจักรหมุนเวียนและมีเครื่องติดฉลากที่ทำงานอย่างแม่นยำที่ตัดฉลากฟิล์มหรือฉลากกระดาษและติดกาวบนบรรจุภัณฑ์ด้วยกาวร้อน

ในด้านความแม่นยำระบบกรอบหมุนของ Erhardt+Leimer ดูแลตำแหน่งการติดฉลากที่ถูกต้องบนบรรจุภัณฑ์เสมอ โดยไม่ขึ้นกับโรลเลอร์คลายที่ไม่ได้ตั้งศูนย์หรือข้อผิดพลาดในการประกบขณะเปลี่ยนโรลเลอร์

ความแม่นยำที่เข้าตาในทันที

 


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องติดฉลาก


INFOFLEX | virtual

12th May 2021 - 20th May 2021

CIDPEX | Nanjing, China

26th May 2021 - 28th May 2021

Booth 2A04