เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ของรางที่เป็นนวัตกรรมสำหรับหลายอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ปี 1919 Erhardt+Leimer เป็น ผู้เชี่ยวชาญสำหรับโซลูชันระบบและเทคโนโลยีการทำงานอัตโนมัติที่รางเคลื่อนที่. ประสบการณ์ยาวนานหลายปีร่วมกับจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมของบริษัทในด้านเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ของรางในช่วงระยะเวลาเกือบ 100-ปีนี้ ได้นำมาสู่โซลูชันที่หลากหลายสำหรับอุตสหกรรมต่าง ๆ

กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

ความต้องการด้านการผลิตสื่อรูปแบบรางเป็นรูปแบบทั่วไปสำหรับทุกอุตสาหกรรม: ความเร็วเครื่องจักรที่สูง จุดเชื่อมต่อที่น้อยลง มาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อให้บรรลุความต้องการนี้จึงต้องการระบบวัดและควบคุมที่ไว้วางใจได้ ที่ดูแลรางที่ถูกควบคุม

Erhardt+Leimer เสนอโซลูชันในอุดมคติสำหรับทุกอุตสาหกรรมและวัสดุทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่ม ไม้ สิ่งก่อสร้าง เคมี อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ ฟิล์ม อะลูมีเนียม กระดาษทิชชู หรือยานยนต์ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาสิ่งใหม่จากนวัตกรรมรับประกันผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานทางเทคโนโลยีสูงสุดแก่ลูกค้า

 


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ