มาตรฐานที่ถูกต้องสำหรับการกระจายที่สม่ำเสมอ

การย้อมสีที่สม่ำเสมอต้องการการกำหนดอย่างแม่นยำของขั้นตอนในกระบวนการแต่ละขั้นตอน ดังนั้นการนำรางต้องแม่นยำและการลำเลียงสินค้าต้องแม่นยำและถูกม้วนด้วยความตึงต่ำที่คงที่ ในกรณีของสินค้าถักต้องคลายออกอย่างสมบูรณ์ไปด้านนอกขอบ จากระบบโรลเลอร์ควบคุมส่วนที่มีการบำรุงรักษาต่ำ ระบบกระจายที่มีประสิทธิภาพ จนถึงการควบคุมแรงของรางที่แม่นยำ เราเสนอโซลูชันที่รับประกันผลลัพธ์การย้อมสีที่ดีที่สุด


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับโรงงานย้อมสี


IFAI | Nashville, USA

02nd November 2021 - 04th November 2021

PAP-FOR | Saint Petersburg, Russia

09th November 2021 - 12th November 2021