จัดการกับความท้าทายที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความท้าทายสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยมีความหลากหลาย นอกจากการนำรางที่เรียบร้อยและการนำที่มีการควบคุมของฝาปิดการพิมพ์ จะมีความจำเป็นโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าสำหรับโซลูชันอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสินค้าในรูปแบบการถักของการปรับแก้ไขผ้าและสิ่งทอ หรือการใช้การควบคุมการดึงของรางที่สมบูรณ์ด้วยการยืดตามแนวยาวหรือตามแนวขวาง เรามีโซลูชันที่สามารถจัดการกับความท้าทายทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องพิมพ์แบบหมุน


Rubbertech | Shanghai, China

18th - 20st September 2019

Hall N1, Booth 1A555