เซนเซอร์ขอบสำหรับการนำรางที่ไว้วางใจได้

เนื่องจากโดยปกติการตัดปลายพรมไม่ได้ทอบนสิ่งทอพื้นฐานที่ถูกนำ จะไม่สามารถใช้ขอบของสิ่งทอพื้นฐานเป็นการอ้างอิงการนำ เพื่อรับประการการนำรางที่ไว้วางใจได้ เราได้พัฒนาเซนเซอร์ขอบของเราที่ตรวจสอบแถวการถักล่าสุดได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้เราได้เสนอกรอบหมุนหรือลูกกลิ้งปรับส่วนที่รอบรับตรงกลางสำหรับการนำรางที่มีความกว้างมาก รวมทั้งเครื่องตรวจจับโลหะที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ที่ป้องกันชุดเครื่องจักรจากความเสียหายจากชิ้นส่วนโลหะที่สูญหาย


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องพิมพ์พรม


No news available.