จัดการกับความท้าทายที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความท้าทายสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยมีความหลากหลาย นอกจากการนำรางที่เรียบร้อยและการนำที่มีการควบคุมของฝาปิดการพิมพ์ จะมีความจำเป็นโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าสำหรับโซลูชันอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสินค้าในรูปแบบการถักของการปรับแก้ไขผ้าและสิ่งทอ หรือการใช้การควบคุมการดึงของรางที่สมบูรณ์ด้วยการยืดตามแนวยาวหรือตามแนวขวาง เรามีโซลูชันที่สามารถจัดการกับความท้าทายทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ถ่ายโอน


Chinaprint | Beijing, China

23rd June 2021 - 27 June 2021

Booth E3072

World of Wipes | Atlanta, USA

12th July 2021 - 15th July 2021