จัดการกับความท้าทายที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความท้าทายสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยมีความหลากหลาย นอกจากการนำรางที่เรียบร้อยและการนำที่มีการควบคุมของฝาปิดการพิมพ์ จะมีความจำเป็นโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าสำหรับโซลูชันอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสินค้าในรูปแบบการถักของการปรับแก้ไขผ้าและสิ่งทอ หรือการใช้การควบคุมการดึงของรางที่สมบูรณ์ด้วยการยืดตามแนวยาวหรือตามแนวขวาง เรามีโซลูชันที่สามารถจัดการกับความท้าทายทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ถ่ายโอน


Techtextil | Frankfurt, Germany

21st June 2022 - 24th June 2022

Booth: 12.0 -A75

Pneushow | Sao Paulo, Brasil

22th June 2022- 24th June 2022

Booth: K/1