เพิ่มคุณภาพและปริมาณ

เครื่องปาด ขัด และบดดำเนินการกับรางด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน ตั้งแต่น้ำหนักบนพื้นที่ที่เล็กที่สุด จนถึงคุณภาพของพรมที่ยากที่สุด สำหรับทุกประเภทวัสดุเราเสนอการนำรางที่ถูกกำหนดอย่างแม่นยำสำหรับแต่ละประเภทวัสดุ การควบคุมการดึงของรางของเราปรับปรุงผลลัพธ์ในการผลิตในด้านคุณภาพและปริมาณ การหลอมโลหะจะป้องกันมีดปาดที่รับรู้ได้ไวและมีราคาสูง


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องปาด ขัด และบด


IFAI | Nashville, USA

02nd November 2021 - 04th November 2021

PAP-FOR | Saint Petersburg, Russia

09th November 2021 - 12th November 2021