การม้วนเข้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกวัสดุ

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าถักหรือทอ ในการม้วนเข้าการนำรางที่ถูกต้องในการนำเข้าเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังการดึงรางที่แปรผันได้สำหรับวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ โดยเฉพาะสำหรับรางที่ยืดหยุ่นตามแนวขวางจะคาดหวังความกว้างของรางที่กำหนดที่ลูกกลิ้งที่นี่บ่อยครั้ง บ่อยครั้งที่มีการเรียกร้องที่สูงสำหรับการม้วนเข้าขอบที่ตรง ดังนั้นตามปกติจะใช้โรลเลอร์ม้วนเข้าที่เรียกว่าระบบควบคุมกรอบม้วน


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ เครื่องตรวจสอบสิ่งทอ


No news available.