รับประกันความตึงของเส้นใยที่คงที่

พื้นฐานสำหรับผลลัพธ์การทอที่ดีและคงที่คือ ห่วงโซ่การคัดขนาดมูลค่าสูงที่มีคุณภาพ . เฉพาะกระบวนการคัดขนาดที่ควบคุมการดึงของรางที่สม่ำเสนอที่รับประกันความตึงของเส้นใยที่คงที่และพฤติกรรมการยืดที่สูงคงที่ของแผ่นเส้นใย การทำเช่นนี้สามารถสร้างผลการใช้งานที่เกินค่าเฉลี่ยสำหรับเครื่องทอ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องคัดขนาด


No news available.