โซลูชันสำหรับคุณภาพที่สมบูรณ์

ความต้องการที่สูงสำหรับวัสดุที่ใช้กับผ้าอ้อมทารก พ่อแม่จะไม่ได้คาดหวังอะไรที่น้อยกว่าคุณภาพที่สมบูรณ์ การทำเช่นนี้สามารถรับประกันได้ผ่านการประกอบรางวัสดุที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันอย่างพอดี ซึ่งการเช่นนี้ต้องการระบบที่ถูกปรับอย่างพอดีสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของราง ระบบและส่วนประกอบของ Erhardt+Leimer ได้รับการพิสูจน์อย่างดีที่สุดเป็นเวลาหลายปีสำหรับการเคลื่อนที่ของรางและการควบคุมรางและช่วยให้คุณบรรลุความคาดหวังที่สูงในการใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องผลิตผ้าอ้อมทารก


IFAI | Nashville, USA

02nd November 2021 - 04th November 2021

PAP-FOR | Saint Petersburg, Russia

09th November 2021 - 12th November 2021