โซลูชันสำหรับคุณภาพที่สมบูรณ์

ความต้องการที่สูงสำหรับวัสดุที่ใช้กับผ้าอ้อมทารก พ่อแม่จะไม่ได้คาดหวังอะไรที่น้อยกว่าคุณภาพที่สมบูรณ์ การทำเช่นนี้สามารถรับประกันได้ผ่านการประกอบรางวัสดุที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันอย่างพอดี ซึ่งการเช่นนี้ต้องการระบบที่ถูกปรับอย่างพอดีสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของราง ระบบและส่วนประกอบของ Erhardt+Leimer ได้รับการพิสูจน์อย่างดีที่สุดเป็นเวลาหลายปีสำหรับการเคลื่อนที่ของรางและการควบคุมรางและช่วยให้คุณบรรลุความคาดหวังที่สูงในการใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องผลิตผ้าอ้อมทารก


SuperCorr | Orlando, USA

08th August 2021 - 12th August 2021

 

Converters North | Greenbay, USA

09th August 2021 - 10th August 2021

Booth 24