โซลูชันสำหรับคุณภาพที่สมบูรณ์

ความต้องการที่สูงสำหรับวัสดุที่ใช้กับผ้าอ้อมทารก พ่อแม่จะไม่ได้คาดหวังอะไรที่น้อยกว่าคุณภาพที่สมบูรณ์ การทำเช่นนี้สามารถรับประกันได้ผ่านการประกอบรางวัสดุที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันอย่างพอดี ซึ่งการเช่นนี้ต้องการระบบที่ถูกปรับอย่างพอดีสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของราง ระบบและส่วนประกอบของ Erhardt+Leimer ได้รับการพิสูจน์อย่างดีที่สุดเป็นเวลาหลายปีสำหรับการเคลื่อนที่ของรางและการควบคุมรางและช่วยให้คุณบรรลุความคาดหวังที่สูงในการใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องผลิตผ้าอ้อมทารก


CIDPEX | Nanjiang, China

24th - 26th September 2020

Booth 3A101

All in Print | Shanghai, China

12th - 16th October 2020

Booth A118