โซลูชันมาตรฐานที่พิสูจน์แล้วสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

พื้นผิวที่ยาก รูปภาพที่ซับซ้อน ตัวอักษรเบรลล์ ในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถจัดการกับความท้าทายที่หลากหลาย ในเวลาเดียวกันลูกค้าจำนวนมากจะคาดหวังและสันนิษฐานระดับคุณภาพที่สูงมาก เกือบทุกความท้าทายในด้านการเคลื่อนที่ของราง แรงของราง และการตรวจสอบรางในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบมาตรฐานที่พิสูจน์แล้วของเรา และรับประกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกด้านสำหรับคุณ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์


IFAI | Nashville, USA

02nd November 2021 - 04th November 2021

PAP-FOR | Saint Petersburg, Russia

09th November 2021 - 12th November 2021