โซลูชันมาตรฐานที่พิสูจน์แล้วสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

พื้นผิวที่ยาก รูปภาพที่ซับซ้อน ตัวอักษรเบรลล์ ในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถจัดการกับความท้าทายที่หลากหลาย ในเวลาเดียวกันลูกค้าจำนวนมากจะคาดหวังและสันนิษฐานระดับคุณภาพที่สูงมาก เกือบทุกความท้าทายในด้านการเคลื่อนที่ของราง แรงของราง และการตรวจสอบรางในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบมาตรฐานที่พิสูจน์แล้วของเรา และรับประกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกด้านสำหรับคุณ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์


All in Print | Shanghai, China

12th - 16th October 2020

Booth A118

CAITME | Tashkent, Uzbekistan

28th - 30th October 2020

Booth 40A+44A