โซลูชันมาตรฐานที่พิสูจน์แล้วสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

พื้นผิวที่ยาก รูปภาพที่ซับซ้อน ตัวอักษรเบรลล์ ในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถจัดการกับความท้าทายที่หลากหลาย ในเวลาเดียวกันลูกค้าจำนวนมากจะคาดหวังและสันนิษฐานระดับคุณภาพที่สูงมาก เกือบทุกความท้าทายในด้านการเคลื่อนที่ของราง แรงของราง และการตรวจสอบรางในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบมาตรฐานที่พิสูจน์แล้วของเรา และรับประกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกด้านสำหรับคุณ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์


Techtextil | Atlanta, USA

17th May 2022 - 19th May 2022

Tire Technology Expo | Hanover, Germany

18th May 2022 - 20th May 2022

Booth: 21- 9063