โซลูชันมาตรฐานที่พิสูจน์แล้วสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

พื้นผิวที่ยาก รูปภาพที่ซับซ้อน ตัวอักษรเบรลล์ ในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถจัดการกับความท้าทายที่หลากหลาย ในเวลาเดียวกันลูกค้าจำนวนมากจะคาดหวังและสันนิษฐานระดับคุณภาพที่สูงมาก เกือบทุกความท้าทายในด้านการเคลื่อนที่ของราง แรงของราง และการตรวจสอบรางในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบมาตรฐานที่พิสูจน์แล้วของเรา และรับประกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกด้านสำหรับคุณ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์


SuperCorr | Orlando, USA

08th August 2021 - 12th August 2021

 

Converters North | Greenbay, USA

09th August 2021 - 10th August 2021

Booth 24