ทำการควบคุมคุณภาพให้ง่ายดาย

การรับประกันคุณภาพที่เครื่องตรวจสอบการกรอต้องมีความง่าย การทำงานอย่างปลอดภัย และรับประกันคุณภาพ 100% ด้วยระบบตรวจสอบ 100% SMARTSCAN ของเรา การทำเช่นนี้เป็นเรื่องที่ง่าย โดยจะควบคุมความกว้างของรางและความยาวของรางทั้งหมด และตรวจพบข้อผิดพลาด เช่น ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ฉลากที่ผิดพลาด จะแกรงที่ไม่ได้นำออก ตำแหน่งติดกาว และธงชาติอย่างแน่นอนและสมบูรณ์


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องตรวจสอบการกรอ


No news available.