ทำการควบคุมคุณภาพให้ง่ายดาย

การรับประกันคุณภาพที่เครื่องตรวจสอบการกรอต้องมีความง่าย การทำงานอย่างปลอดภัย และรับประกันคุณภาพ 100% ด้วยระบบตรวจสอบ 100% SMARTSCAN ของเรา การทำเช่นนี้เป็นเรื่องที่ง่าย โดยจะควบคุมความกว้างของรางและความยาวของรางทั้งหมด และตรวจพบข้อผิดพลาด เช่น ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ฉลากที่ผิดพลาด จะแกรงที่ไม่ได้นำออก ตำแหน่งติดกาว และธงชาติอย่างแน่นอนและสมบูรณ์


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องตรวจสอบการกรอ


IFAI | Nashville, USA

02nd November 2021 - 04th November 2021

PAP-FOR | Saint Petersburg, Russia

09th November 2021 - 12th November 2021