ทำการควบคุมคุณภาพให้ง่ายดาย

การรับประกันคุณภาพที่เครื่องตรวจสอบการกรอต้องมีความง่าย การทำงานอย่างปลอดภัย และรับประกันคุณภาพ 100% ด้วยระบบตรวจสอบ 100% SMARTSCAN ของเรา การทำเช่นนี้เป็นเรื่องที่ง่าย โดยจะควบคุมความกว้างของรางและความยาวของรางทั้งหมด และตรวจพบข้อผิดพลาด เช่น ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ฉลากที่ผิดพลาด จะแกรงที่ไม่ได้นำออก ตำแหน่งติดกาว และธงชาติอย่างแน่นอนและสมบูรณ์


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องตรวจสอบการกรอ


CIDPEX | Nanjiang, China

24th - 26th September 2020

Booth 3A101

All in Print | Shanghai, China

12th - 16th October 2020

Booth A118