การควบคุมการเคลื่อนที่ของรางที่สมบูรณ์แบบที่ความเร็วสูง

ประสิทธิภาพในออฟเซ็ตลูกกลิ้งต้องการการบูรณาการระดับสูงของการรวมกันที่ความเร็วของรางที่สูง ด้วยระบบควบคุมแรงของรางและการเคลื่อนที่ของรางที่เฉพาะสำหรับลูกค้า และความแม่นยำที่ดีกว่า 1/10 มม. เราได้บรรลุความคาดหวังและความต้องการที่สูงของลูกค้าของเรา เราช่วยให้คุณบรรลุศักยภาพในการปรับปรุง และสร้างความสามารถในการแข่งขันของคุณต่อไป


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับออฟเซ็ตลูกกลิ้ง


IFAI | Nashville, USA

02nd November 2021 - 04th November 2021

PAP-FOR | Saint Petersburg, Russia

09th November 2021 - 12th November 2021