การควบคุมการเคลื่อนที่ของรางที่สมบูรณ์แบบที่ความเร็วสูง

ประสิทธิภาพในออฟเซ็ตลูกกลิ้งต้องการการบูรณาการระดับสูงของการรวมกันที่ความเร็วของรางที่สูง ด้วยระบบควบคุมแรงของรางและการเคลื่อนที่ของรางที่เฉพาะสำหรับลูกค้า และความแม่นยำที่ดีกว่า 1/10 มม. เราได้บรรลุความคาดหวังและความต้องการที่สูงของลูกค้าของเรา เราช่วยให้คุณบรรลุศักยภาพในการปรับปรุง และสร้างความสามารถในการแข่งขันของคุณต่อไป


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับออฟเซ็ตลูกกลิ้ง


All in Print | Shanghai, China

12th - 16th October 2020

Booth A118

CAITME | Tashkent, Uzbekistan

28th - 30th October 2020

Booth 40A+44A