การควบคุมการเคลื่อนที่ของรางที่สมบูรณ์แบบที่ความเร็วสูง

ประสิทธิภาพในออฟเซ็ตลูกกลิ้งต้องการการบูรณาการระดับสูงของการรวมกันที่ความเร็วของรางที่สูง ด้วยระบบควบคุมแรงของรางและการเคลื่อนที่ของรางที่เฉพาะสำหรับลูกค้า และความแม่นยำที่ดีกว่า 1/10 มม. เราได้บรรลุความคาดหวังและความต้องการที่สูงของลูกค้าของเรา เราช่วยให้คุณบรรลุศักยภาพในการปรับปรุง และสร้างความสามารถในการแข่งขันของคุณต่อไป


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับออฟเซ็ตลูกกลิ้ง


Techtextil | Atlanta, USA

17th May 2022 - 19th May 2022

Tire Technology Expo | Hanover, Germany

18th May 2022 - 20th May 2022

Booth: 21- 9063