การควบคุมการเคลื่อนที่ของรางที่สมบูรณ์แบบที่ความเร็วสูง

ประสิทธิภาพในออฟเซ็ตลูกกลิ้งต้องการการบูรณาการระดับสูงของการรวมกันที่ความเร็วของรางที่สูง ด้วยระบบควบคุมแรงของรางและการเคลื่อนที่ของรางที่เฉพาะสำหรับลูกค้า และความแม่นยำที่ดีกว่า 1/10 มม. เราได้บรรลุความคาดหวังและความต้องการที่สูงของลูกค้าของเรา เราช่วยให้คุณบรรลุศักยภาพในการปรับปรุง และสร้างความสามารถในการแข่งขันของคุณต่อไป


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับออฟเซ็ตลูกกลิ้ง


SuperCorr | Orlando, USA

08th August 2021 - 12th August 2021

 

Converters North | Greenbay, USA

09th August 2021 - 10th August 2021

Booth 24