สเปกตรัมที่หว้างของโซลูชันสำหรับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันคือ A และ O ของความสำเร็จทางเศรษฐกิจในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือสำหรับการเลือกในกรณีนี้คือการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากที่สุดของขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของรางที่แม่นยำ แรงของรางที่คงที่ หรือการประกันคุณภาพ ด้วยโซลูชันเช่นกล้องคู่ที่เป็นนวัตกรรม การเฝ้าตรวจสอบราง ELSCAN OMS 6 รับประกันผลลัพธ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพแก่คุณ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับ การพิมพ์เฟล็กโซ่ ซีไอ CI


SuperCorr | Orlando, USA

08th August 2021 - 12th August 2021

 

Converters North | Greenbay, USA

09th August 2021 - 10th August 2021

Booth 24