สเปกตรัมที่หว้างของโซลูชันสำหรับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันคือ A และ O ของความสำเร็จทางเศรษฐกิจในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือสำหรับการเลือกในกรณีนี้คือการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากที่สุดของขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของรางที่แม่นยำ แรงของรางที่คงที่ หรือการประกันคุณภาพ ด้วยโซลูชันเช่นกล้องคู่ที่เป็นนวัตกรรม การเฝ้าตรวจสอบราง ELSCAN OMS 6 รับประกันผลลัพธ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพแก่คุณ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับ การพิมพ์เฟล็กโซ่ ซีไอ CI


Shanghaitex | Shanghai, China

25th - 28th November 2019

Hall W1, Booth B01

Label Expo Asia | Shanghai, China

03rd - 06th December 2019

Booth J7