สเปกตรัมที่หว้างของโซลูชันสำหรับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันคือ A และ O ของความสำเร็จทางเศรษฐกิจในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือสำหรับการเลือกในกรณีนี้คือการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากที่สุดของขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของรางที่แม่นยำ แรงของรางที่คงที่ หรือการประกันคุณภาพ ด้วยโซลูชันเช่นกล้องคู่ที่เป็นนวัตกรรม การเฝ้าตรวจสอบราง ELSCAN OMS 6 รับประกันผลลัพธ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพแก่คุณ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับ การพิมพ์เฟล็กโซ่ ซีไอ CI


CIDPEX | Nanjiang, China

24th - 26th September 2020

Booth 3A101

All in Print | Shanghai, China

12th - 16th October 2020

Booth A118