โซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด

ในการผลิตฟิล์มที่โรงงานฟิล์มเป่า Erhardt+Leimer สนับสนุนคุณได้หลายวิธี เราเสนอคุณด้วยโซลูชันที่พิสูจน์แล้วและถูกกำหนดเฉพาะอย่างแม่นยำสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของรางก่อนการม้วนเข้าและโรงงานตัด หากคุณต้องการการวัดความกว้างเพิ่มเติมในฐานะการตรวจสอบซ้ำ คุณสามารถขยายระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของราง E+L ได้อย่างง่ายดายและไม่ซับซ้อน ระบบอื่น ๆ เช่นระบบควบคุมแรงของรางในการม้วนเข้าของเราหรือระบบตรวจสอบพื้นผิวของเรารับประกันคุณสำหรับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูงอย่างคงที่ของฟิล์มของคุณ


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องอัดขึ้นรูปฟิล์มเป่า


CIDPEX | Nanjiang, China

24th - 26th September 2020

Booth 3A101

All in Print | Shanghai, China

12th - 16th October 2020

Booth A118