ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของรางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณภาพสูงสุด

ความท้าทายศูนย์กลางสำหรับเครื่องผลิตถุงการแปรรูป พื้นผิวต่าง ๆ มีความสำคัญ ในกระบวนการผลิต จะแสดงด้วย ข้อผิดพลาดไดนามิกขนาดใหญ่ที่เข้ามา หลังจากการคลายออก รวมทั้งการสแกนเกณฑ์การนำที่ยากในการทำงานแบบหยุดและไป

สำหรับ ด้าน นี้ Erhardt+Leimer เสนอโซลูชัน ที่น่าสนใจ ระบบสถานีม้วนของเราน่าสนใจด้วย ได้นามิกการปรับ ที่สูง แม้แต่ด้วยความเร็วในการผลิตที่สูง

 


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องผลิตถุง


All in Print | Shanghai, China

12th - 16th October 2020

Booth A118

KIPES | Goyang, South Korea

12th- 15th November 2020

Booth F16-F19