ELCorruMatic

คุณภาพกระดาษลูกฟูกและผลผลิตยังขึ้นกับบุคคลที่สั่งงานเป็นอันดับแรกในหลายโรงงานกระดาษลูกฟูก เนื่องจากความยาวของใบสั่งงานสั้นลงเรื่อย ๆ บ่อยครั้งที่ผู้สั่งงานไม่อยู่ในฐานะที่จะรักษาคุณภาพสูงที่คงที่ของกระดาษลูกฟูกและผลิตผลที่สูงของ WPA  ทางเดียวที่จะออกจากสถานการณ์นี้คือการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูก

Erhardt+Leimer เสนอระบบสำหรับการทำงานอัตโนมัติทีละขั้นตอนของกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูกด้วย ELCORRUMATIC  ด้วยโครงสร้างแบบโมดูลสามารถปรับวัตถุประสงค์การทำงานอัตโนมัตินี้ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละการผลิตกระดาษลูกฟูก สเปกตรัมผลิตภัณฑ์ครอบคลุมระบบต่าง ๆ สำหรับการซิงโครไนซ์อัตโนมัติสำหรับปลายเปียกและปลายแห้ง (กลุ่มผลิตภัณฑ์ CSM) และสำหรับการควบคุมอัตโนมัติพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพทั้งหมด (กลุมผลิตภัณฑ์ CCM) การติดตั้งเพิ่มเติมจากเวอร์ชันพื้นฐานให้เป็นรุ่นไฮเอนด์สามารถทำได้ทีละขั้นตอน สามารถทำการขยายฟังก์ชันตลอดเวลา ระบบทั้งสองทำงานแยกกันหรือสามารถผสมผสานเข้าด้วยกันได้ ระบบทำงานผ่านระดับฮาร์ดแวร์ด้วยรุ่นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลือกได้แต่ละรุ่น

นอกจากระบบนี้แล้ว Erhardt+Leimer ได้พัฒนา WARPMETER ระบบการวัดแบบเลเซอร์ที่ควบคุมและเฝ้าตรวจสอบตำแหน่งในแนวระดับ การตั้งค่าเครื่องจักรทั้งหมดจะถูกปรับตามข้อมูลที่กำหนดล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน

ELCORRUMATIC CCM (Corrugator Control Modul) ครอบคลุมการตั้งค่า WPA ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์คุณภาพของการตั้งค่ากระดาษลูกฟูก โมดูลนี้ควบคุมพารามิเตอร์กระบวนการทั้งหมดโดยอัตโนมัติที่เกี่ยวกับอุณหภูมิ การดึงรางของการกดลูกกลิ้ง รวมทั้งแรงดันของไอที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์กระดาษและคลื่อนที่ใช้ในงาน  โดยที่ค่าตัวแปร เช่น การเปลี่ยนแปลงความเร็ว หรือตำแหน่งแขนห่อคำนึงถึงคุณสมบัติการควบคุมที่ทับซ้อนกัน ในเรขาคณิตการควบคุมจะพบประเภทกระดาษที่อยู่ในระบบได้รับการดูแลเช่นเดียวกับการเคลือบผิว การพิมพ์ก่อนหน้า หรือกาวกันเปียก การทำเช่นนี้ช่วยรับประกันการผลิตที่มีคุณภาพโดยไม่มีการลอกของลามิเนตหรือการโค้ง (การบิดงอ) รวมทั้งปรับปรุงความสิ้นเปลืองพลังงานจากไอร้อนหรือความสิ้นเปลืองกาวให้ดีที่สุด

 
ช่วงการใช้งาน

ELCORRUMATIC CCM มีการตั้งค่า WPA ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์คุณภาพ

 
การประยุกต์ใช้งาน

ELCORRUMATIC CCM เป็นเครือข่ายการทำงานอัตโนมัติที่จัดการกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูก เพื่อควบคุมและปรับปรุงพารามิเตอร์ตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า

ฟังก์ชัน

ELCORRUMATIC CSM (Corrugator Splice and Speed Modul) ครอบคลุมการตั้งค่า WPA-ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว จำนวนสะพาน และการซิงโครไนซ์การประกบ โมดูลผลผลิตนี้ควบคุมโดยอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เฟซสำหรับปลายแห้งและสำหรับระบบใบสั่ง พารามิเตอร์เครื่องจักรทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเร็วในการประกบ สต๊อกสะพาน รวมทั้งการปล่อยตำแหน่งประกบที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะที่แสดงในรายการการจัดการใบสั่ง ประเภทกระดาษทั้งหมดที่ฝากอยู่ในระบบถูกเลือกด้วยคุณสมบัติของตนเอง (หรือของกลุ่ม) และถูกเลือกโดยอัตโนมัติ การทำเช่นนั้นทำให้ความเร็วเครื่องจักรระหว่างปลายเปียกและปลายแห้งสอดคล้องกันและชดเชยให้เท่ากันอย่างเหมาะสมที่สุด การผลิตจำนวนใบสั่งประสิทธิภาพที่จำเป็นจะบรรลุได้โดยไม่มีการผลิตเกินหรือต่ำที่แปรผัน  ผลผลิตจะสูงขึ้น กระดาษเสียเริ่มต้นลดลงต่ำสุด และการจัดการม้วนที่เหลือจะดีขึ้น

 
ขอบเขตการใช้งาน

ELCORRUMATIC CSM ครอบคลุมการตั้งค่า WPA ทั้งหมดที่เกี่ยวกับความเร็ว จำนวนสะพาน และการซิงโครไนซ์การประกบสำหรับการเพิ่มขึ้นของผลผลิต

 
การประยุกต์ใช้งาน

ELCORRUMATIC CCM เป็นเครือข่ายการทำงานอัตโนมัติที่จัดการกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูก เพื่อควบคุมและปรับปรุงพารามิเตอร์ตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า

ฟังก์ชัน

ELCORRUMATIC CSM (Corrugator Splice and Speed Modul) ครอบคลุมการตั้งค่า WPA-ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว จำนวนสะพาน และการซิงโครไนซ์การประกบ โมดูลผลผลิตนี้ควบคุมโดยอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เฟซสำหรับปลายแห้งและสำหรับระบบใบสั่ง พารามิเตอร์เครื่องจักรทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเร็วในการประกบ สต๊อกสะพาน รวมทั้งการปล่อยตำแหน่งประกบที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะที่แสดงในรายการการจัดการใบสั่ง ประเภทกระดาษทั้งหมดที่ฝากอยู่ในระบบถูกเลือกด้วยคุณสมบัติของตนเอง (หรือของกลุ่ม) และถูกเลือกโดยอัตโนมัติ การทำเช่นนั้นทำให้ความเร็วเครื่องจักรระหว่างปลายเปียกและปลายแห้งสอดคล้องกันและชดเชยให้เท่ากันอย่างเหมาะสมที่สุด การผลิตจำนวนใบสั่งประสิทธิภาพที่จำเป็นจะบรรลุได้โดยไม่มีการผลิตเกินหรือต่ำที่แปรผัน  ผลผลิตจะสูงขึ้น กระดาษเสียเริ่มต้นลดลงต่ำสุด และการจัดการม้วนที่เหลือจะดีขึ้น

 
ขอบเขตการใช้งาน

ELCORRUMATIC CSM ครอบคลุมการตั้งค่า WPA ทั้งหมดที่เกี่ยวกับความเร็ว จำนวนสะพาน และการซิงโครไนซ์การประกบสำหรับการเพิ่มขึ้นของผลผลิต

 
การประยุกต์ใช้งาน

ELCORRUMATIC CCM เป็นเครือข่ายการทำงานอัตโนมัติที่จัดการกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูก เพื่อควบคุมและปรับปรุงพารามิเตอร์ตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า

ฟังก์ชัน

WARPMETER เป็นระบบการวัดแบบเลเซอร์ที่ตรวจสอบตำแหน่งในแนวระนาบของการผลิตปัจจุบัน การตั้งค่าเครื่องจักรทั้งหมดจะถูกปรับให้เข้ากันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ตำแหน่งในแนวระนาบอย่างแม่นยำตามความต้องการตามค่าที่ตั้งล่วงหน้า สามารถควบคุมผลลัพธ์ออนไลน์ระหว่างงานที่ดำเนินการอยู่ในลำดับที่หนาแน่น หรือใช้สำหรับการปรับปรุงพารามิเตอร์ของงานในภายหลัง 

 
ขอบเขตการใช้งาน

ELCORRUMATIC WARPMETER เป็นระบบวัดแบบเลเซอร์ที่ควบคุมและเฝ้าตรวจสอบตำแหน่งในแนวระนาบ

 
การประยุกต์ใช้งาน

WarpMeter เป็นส่วนหนึ่งของ ELCORRUMATIC เครือข่ายการทำงานอัตโนมัติที่จัดการกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูก เพื่อควบคุมและปรับปรุงพารามิเตอร์ตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า