ระบบสำหรับการควบคุมตำแหน่งและการติดตามสำหรับความแม่นยำที่มากขึ้น

ตัวควบคุมตำแหน่งหรือตัวควบคุมการติดตาม รับผิดชอบ pการควบคุมตำแหน่งถาวรของเครื่องมือ เช่น เครื่องมือรีดน้ำ ท่อดูด เครื่องมือกวน อุปกรณ์ทำเครื่องหมายและตัด การลงทุนที่คืนทุนในระยะเวลาอันสั้น

ฟังก์ชัน

ในการควบคุมการติดตาม เซนเซอร์และเครื่องมือจะถูกประกอบเข้าด้วยกันบนตัวนำที่เป็นเส้น โดยเซนเซอร์จะตรวจจับตำแหน่งของราง และค่าจริงของตำแหน่งของเครื่องมือ ค่านี้จะถูกเทียบกับค่าที่กำหนด และส่งสัญญาณปรับแก้ไขไปยังแอคทูเอเตอร์ ด้วยการควบคุมตำแหน่ง หรือการควบคุมการติดตามทำให้เครื่องมือติดตามด้วยระยะห่างที่คงที่เพื่อเป็นการอ้างอิงการนำทางเสมอ

ขอบเขตการใช้งาน

จะใช้งานตัวควบคุมการติดตามเมื่อกระบวนการ เช่น การเคลือบหรือการตัดซึ่งทำระยะห่างที่คงที่ หรือการอ้างอิงการนำทางบนราง

การประยุกต์ใช้งาน

ความแม่นยำที่สูงสุดในการควบคุมตำแหน่งจะสามารถบรรลุได้เมื่อสามารถประกอบเซนเซอร์และเครื่องมือ (ขอบเขตการรีด) ด้วยขนาดที่กะทัดรัดบนหน่วยเชิงเส้น การตรวจจับขอบจะทำในทิศทางการเคลื่อนที่ของรางก่อนเครื่องมือเสมอ

คำบรรยาย

1 = ขอบเขตขอบการรีด | 2 = ที่รีด | 3 = หน่วยเชิงเส้น | 4 = เซนเซอร์ขอบ | AB = ความกว้างในการทำงาน | L1 = ระยะห่างระหว่างขอบรางถึงผิวที่เคลือบ