ระบบสำหรับการป้อนเครื่องขึง หรือการปรับแกนหมุน

ตำแหน่งของรางที่เปลี่ยนตลอดเวลาทำให้ การสอดเครื่องขึง จำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขหรือ การปรับแกนหมุน เป็นสิ่งจำเป็น การเย็บที่แม่นยำเท่านั้นที่รับประกันประสิทธิผลของเครื่องที่สูง และทำให้ได้กำลังการผลิตที่สูงของเครื่องอบ

ฟังก์ชัน

หน้าที่คือนำขอบนำเข้าที่มีการปิดคลุมตามที่กำหนดเข้าเข้าไปในเข็มหรือคลิปของโซ่เครื่องขึง การควบคุมขอบนำเข้าจะทำผ่านเฟืองหรือตัวขับแกนเกลียว ในที่นี่วิธีการที่ใช้เฟืองจะครอบคลุมเกือบทุกงาน จะใช้งานแกนหมุนแบบเรียวเมื่อต้องการแรงดึงตามแนวขวางให้เครื่องหยุดนิ่งด้วยตัวเอง

ขอบเขตการใช้งาน

การปรับตำแหน่งขอบจะถูกใช้กับเครื่องขึงรุ่นทั่วไปทั้งหมด กรอบเคลือบผิว และกรอบปรับระดับ ทั้งเครื่องทอและถัก และพรมเช่นกัน

การประยุกต์ใช้งาน

ขนาดที่เล็กของการสอดเครื่องขึง ไม่มีระบบอื่นที่ทำได้ สำหรับพฤติกรรมการปรับที่ดีที่สุดควรจัดวางเซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ให้เป็นเส้นตั้งฉากกัน

คำบรรยาย

K = ระยะการปรับของขอบ | α = มุมปรับแก้ไข | L = ความยาวระยะป้อน | AB = ความกว้างของพื้นที่ทำงาน | 1 = จุดหมุน | 2 = ลูกกลิ้งป้อน | 3 = ขอบ | 4 = เซนเซอร์ | 5 = แอคทูเอเตอร์ | 6 = ก้านรีด