ระบบสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพานสำหรับตำแหน่งสายพานที่ดีที่สุด

ตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพานลดขนาดความผิดพลาดให้ต่ำสุด เช่น ความสกปรก ภาระของสายพานต่าง ๆ ลูกกลิ้งที่วางเอียง และการเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ รับประกันตำแหน่งสายพานที่คงที่ต่อไประหว่างกระบวนการผลิต สำหรับตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพานมีระบบการควบคุมที่แตกต่างกันสองระบบสำหรับการใช้งาน ตัวควบคุมแบบคงที่ หรือตัวควบคุมแบบสามจุด

ฟังก์ชัน

Bในระบบกรอบหมุน ELGUIDER จะมีการเลี้ยวของราง 90° หลายครั้ง พื้นฐานของระบบนี้สำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของรางจะสร้างกรอบปรับที่ส่ายได้ซึ่งมีลูกกลิ้งเลี้ยวสองตัว จุดหมุนของลูกกลิ้งจะสมมติว่าอยู่ในระดับการนำเข้า ขั้นแรกด้วยการส่ายรอบจุดหมุนนี้จะทำให้เกิดการปรับแก้ไขรางทางด้านข้าง ข้ดกำหนดเบื้องต้นคือมีแรงของรางที่เพียงพอเสมอสำหรับการเชื่อมต่อด้วยแรงระหว่างรางและลูกกลิ้งปรับ

ขอบเขตการใช้งาน

ด้วยการใช้งานอย่างเหมาะสมของบริเวณที่ยืดหยุ่นสามารถติดตั้งกรอบหมุนในพื้นที่ที่ค่อนข้างคับแคบสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของรางเป็นพิเศษ

การประยุกต์ใช้งาน

ยิ่งแรงของราง โมดูลยืดหยุ่นและการปรับแก้ไขที่จำเป็นมากเท่าไร ความยาวนำเข้า ความยาวส่งออก และความยาวส่งมอบจะยิ่งได้รับการออกแบบให้ยาวขึ้นเท่านั้น จากประสบการณ์ความยาวของระยะทางเหล่านี้ควรเท่ากับ 60 − 100 % ของความกว้างของราง ควรกำหนดตำแหน่งเซนเซอร์ให้อยู่ใกล้กับด้านหลังของลูกกลิ้งปรับ

คำบรรยาย

A = การกระจายความตึงของรางที่ทางเข้า | B = การกระจายความตึงของรางที่ทางออก | K = การปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของราง | a = มุมปรับแก้ไขสูงสุด ±5° | σ1 = ความตึงของพื้นราง | σ2 = การกระจายความตึงจากการเคลื่อนที่ส่ายของกรอบลูกกลิ้งที่ทางเข้า | σ3 = การกระจายความตึงจากการส่ายของกรอบลูกกลิ้งที่ทางออก | 1 = จุดหมุน | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = กรอบลูกกลิ้ง | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | LÜ = ความยาวส่งมอบ | L1 = ความยาวนำเข้า | L2 = ความยาวส่งออก | AB = ความกว้างในการทำงาน

ฟังก์ชัน

ระบบลูกกลิ้งเลื่อนส่ายที่ติดตั้งสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของราง ELROLLER จะปรับแก้ไขตำแหน่งของรางที่อยู่ในระดับการนำเข้าแล้ว ระบบประกอบด้วยกรอบปรับพื้นฐานที่คงที่หนึ่งตัวและกรอบปรับที่เคลื่อนที่ได้หนึ่งตัว ระบบนี้จะมีลูกกลิ้งปรับหนึ่งหรือสองตัวและหมุนรอบจุดหมุนในอุดมคติในระดับการนำเข้า ลูกกลิ้งเลื่อนส่ายถูกเรียกว่าส่วนประกอบในการปรับตามสัดส่วน โดยต้องทำงานด้วยการเชื่อมต่อด้วยแรง และไม่อนุญาตให้มีการเลื่อนไถลระหว่างรางและลูกกลิ้งปรับ

ขอบเขตการใช้งาน

เพื่อปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของราง ระบบ ELROLLER จะถูกติดตั้งในที่ซึ่งด้วยเหตุผลในด้านเทคนิคกระบวนการมีการป้อนที่นานอยู่แล้ว

การประยุกต์ใช้งาน

โดยขึ้นกับสภาพของพื้นที่สามารถติดตั้งลูกกลิ้งเลื่อนส่ายที่มีลูกกลิ้งปรับหนึ่งตัว (รางถูกนำผ่านการเลี้ยว 90°) หรือลูกกลิ้งปรับสองตัว (สามารถเลี้ยวได้เล็กน้อย) สำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของราง สำหรับการติดตั้ง ELROLLER สำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของราง: ความยาวนำเข้าควรเป็นสามเท่าของความกว้างของราง ความยาวส่งออกควรมีค่าระหว่าง 50 % และ 100 % ของความกว้างของราง ควรกำหนดตำแหน่งเซนเซอร์ให้อยู่ใกล้กับด้านหลังของลูกกลิ้งปรับ การทำเช่นนี้ทำให้มีเวลาในการตอบสนองที่สั้น และทำให้บรรลุไดนามิกในการปรับสูงสุด

ลูกกลิ้งปรับ

คำบรรยาย

A = การกระจายความตึงของรางที่ทางเข้า | B = การกระจายความตึงของรางที่ทางออก | K = การปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของราง | a = มุมปรับแก้ไข  | σ1 = ความตึงพื้นฐานของราง | σ2 = การกระจายความตึงผ่านการส่ายของกรอบลูกกลิ้งที่ทางเข้า | σ3 = การกระจายความตึงผ่านการส่ายของกรอบลูกกลิ้งที่ทางออก | 1 = จุดหมุน | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = ลูกกลิ้งปรับ | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | L1 = ความยาวนำเข้าไปยังจุดหมุน | L2 = ความยาวนำเข้าจุดหมุนไปยังลูกกลิ้งเลื่อนส่าย | L3 = ความยาวนำเข้า | L4 = ความยาวส่งออก 


ลูกกลิ้งปรับสองตัว
ELROLLER ลูกกลิ้งปรับสองตัว

คำบรรยาย

A-A = การกระจายความตึงของรางที่ทางเข้า | B-B = การกระจายความตึงของรางที่ทางออก | K = การปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของราง | a = มุมปรับแก้ไข  | σ1 = ความตึงพื้นฐานของราง | σ2 = การกระจายความตึงผ่านการส่ายของกรอบลูกกลิ้งที่ทางเข้า | σ3 = การกระจายความตึงผ่านการส่ายของกรอบลูกกลิ้งที่ทางออก | 1 = จุดหมุน | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = ลูกกลิ้งปรับ | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | L1 = ความยาวนำเข้าไปยังจุดหมุน | L2 = ความยาวนำเข้าจุดหมุนไปยังลูกกลิ้งเลื่อนส่าย | L3 = ความยาวนำเข้า | L4 = ความยาวส่งออก 

ฟังก์ชัน
<pในกระบวนการผลิตที่รางที่เคลื่อนที่มักจะมีสถานีคลายที่ทางเข้าของเครื่องและสถานีม้วนที่ทางออก ในการคลายของสถานีม้วนด้วยวิธีการขับเชิงเส้นเพื่อให้รางถูกนำไปยังกระบวนการในตำแหน่งที่ต้องการ และในทางตรงกันข้ามในการม้วน สถานีม้วนจะถูกป้อนโดยใช้การขับเชิงเส้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของรางตลอดเวลาเพื่อรักษาการสร้างม้วนให้มีขอบที่ตรง </p>
ขอบเขตการใช้งาน

ระบบ ELWINDER สำหรับการควบคุมรางด้วยสถานีม้วนจะถูกใช้งานเสมอเมื่อไม่มีการติดตั้งกรอบหมุนหรือลูกกลิ้งเลื่อนส่ายเนื่องจากพื้นที่ที่คับแคบ

ฟังก์ชัน

ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของรางด้วยระบบ ELWINDER ในการคลายจะยึดเซนเซอร์ไว้เครื่องเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ต้องการของราง การตรวจจับตำแหน่งควรอยู่ใกล้กับลูกกลิ้งนำตัวสุดท้ายของสถานีม้วนมากที่สุด ในการม้วนเซนเซอร์จะถูกยึดไว้ที่สถานีม้วน เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ต้องการของสถานีม้วนให้กับตัวควบคุม การตรวจจับตำแหน่งควรใกล้กับลูกกลิ้งนำสุดท้ายของเครื่องให้มากที่สุด ระยะทางในการควบคุม L1 ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของราง ยิ่งบริเวณที่ยืดหยุ่นใหญ่มากเท่าไหร่ในทิศทางตามแนวขวาง ระยะทาง L1 ยิ่งสามารถสั้นลงได้เท่านั้น จากประสบการณ์ระยะทางในการควบคุมควรเท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างของราง

ฟังก์ชัน
<pในกระบวนการผลิตที่รางที่เคลื่อนที่มักจะมีสถานีคลายที่ทางเข้าของเครื่องและสถานีม้วนที่ทางออก ในการคลายของสถานีม้วนด้วยวิธีการขับเชิงเส้นเพื่อให้รางถูกนำไปยังกระบวนการในตำแหน่งที่ต้องการ และในทางตรงกันข้ามในการม้วน สถานีม้วนจะถูกป้อนโดยใช้การขับเชิงเส้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของรางตลอดเวลาเพื่อรักษาการสร้างม้วนให้มีขอบที่ตรง </p>
ขอบเขตการใช้งาน

ระบบ ELWINDER สำหรับการควบคุมรางด้วยสถานีม้วนจะถูกใช้งานเสมอเมื่อไม่มีการติดตั้งกรอบหมุนหรือลูกกลิ้งเลื่อนส่ายเนื่องจากพื้นที่ที่คับแคบ

ฟังก์ชัน

ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของรางด้วยระบบ ELWINDER ในการคลายจะยึดเซนเซอร์ไว้เครื่องเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ต้องการของราง การตรวจจับตำแหน่งควรอยู่ใกล้กับลูกกลิ้งนำตัวสุดท้ายของสถานีม้วนมากที่สุด ในการม้วนเซนเซอร์จะถูกยึดไว้ที่สถานีม้วน เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ต้องการของสถานีม้วนให้กับตัวควบคุม การตรวจจับตำแหน่งควรใกล้กับลูกกลิ้งนำสุดท้ายของเครื่องให้มากที่สุด ระยะทางในการควบคุม L1 ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของราง ยิ่งบริเวณที่ยืดหยุ่นใหญ่มากเท่าไหร่ในทิศทางตามแนวขวาง ระยะทาง L1 ยิ่งสามารถสั้นลงได้เท่านั้น จากประสบการณ์ระยะทางในการควบคุมควรเท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างของราง

สถานีคลาย
ELWINDER สถานีคลาย

คำบรรยาย

A = การกระจายความตึงของรางในระยะทางในการควบคุม | K = การปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของราง | σ1 = ความตึงพื้นฐานของราง | AB = ความกว้างในการทำงาน | 1 = ตัวขับเชิงเส้น | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = สถานีม้วน | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ |

L1 = ระยะทางในการควบคุม


สถานีม้วน

คำบรรยาย

A = การกระจายความตึงของรางในระยะทางในการควบคุม | K = การปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของราง | σ1 = ความตึงพื้นฐานของราง | AB = ความกว้างในการทำงาน | 1 = ตัวขับเชิงเส้น | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = สถานีม้วน | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ |

L1 = ระยะทางในการควบคุม

ฟังก์ชัน

การควบคุมการเคลื่อนที่ของรางที่มีระบบก้านเลี้ยว ELTURNER มีหลักการณ์ต่อไปนี้ในมุม 45° สำหรับแกนในแนวยาวและแนวขวางของรางมีก้านประกอบอยู่ที่ทำการหมุนออกจากราง 180° การทำเช่นนี้ทำให้ในขั้นแรกส่งผลให้รางมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง 90° เพื่อปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของรางในเวลาเดียวกัน ก้านเลี้ยวจะเลื่อนตามสัญญาณการปรับขนานกับระดับนำเข้า และรางด้านส่งออกถูกเลื่อนทางด้านข้างในทิศทางตามแนวขวาง

ขอบเขตการใช้งาน

ระบบควบคุมก้านเลี้ยวมีการใข้งานสำหรับการควบคุมรางเป็นหลักเมื่อหลังจากการเลี้ยว 90° ของรางเนื่องจากความคับแคบของพื้นที่ ไม่สามารถวางระบบ ELGUIDER หรือ ELROLLER

การประยุกต์ใช้งาน

ในการใช้งานก้านเลี้ยวสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของราง ต้องป้อนการเชื่อมต่อแบบแรงเป็นจุดระหว่างก้านและรางตลอดเวลา เพื่อรักษาพื้นผิวของราง สามารถลดแรงเสียดทานจากฟองอากาศที่นำเข้ามาระหว่างก้านเลี้ยวและราง การทำเช่นนี้ทำให้สามารถทำให้เกิดความแม่นยำในการควบคุมจนถึง ± 1 มม. สำหรับไดนามิกในการปรับที่ดีกว่าควรใช้ลูกกลิ้งนำในการเคลื่อนที่เพิ่มเติม ระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งนำและคงที่ควรเท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างของราง ประกอบเซนเซอร์ให้ใกล้กับลูกกลิ้งส่งออกมากที่สุด

ELTURNER ก้านเลี้ยว

 

คำบรรยาย

A = การกระจายความตึงของรางที่ทางเข้า | B = การกระจายความตึงของรางที่ทางออก | K = การปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของราง | a = มุมการปรับแก้ไข | σ1 = ความตึงพื้นฐานของราง | σ2 = การกระจายความตึงโดยการเคลื่อนที่ปรับไปทางซ้าย | σ3 = การกระจายความตึงในการเคลื่อนที่ปรับไปทางขวา | 1 = กรอบปรับ | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า |

3 = ก้านเลี้ยว | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | 6 = จุดหมุน | LÜ = ความยาวส่งมอบ | L1 = ความยาวนำเข้า |

L2 = ความยาวส่งออก | AB = ความกว้างในการทำงาน

 

 

ฟังก์ชัน

การควบคุมการเคลื่อนที่ของรางที่มีระบบก้านเลี้ยว ELTURNER มีหลักการณ์ต่อไปนี้ในมุม 45° สำหรับแกนในแนวยาวและแนวขวางของรางมีก้านประกอบอยู่ที่ทำการหมุนออกจากราง 180°  การทำเช่นนี้ทำให้ในขั้นแรกส่งผลให้รางมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง 90°  เพื่อปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของรางในเวลาเดียวกัน ก้านเลี้ยวจะเลื่อนตามสัญญาณการปรับขนานกับระดับนำเข้า และรางด้านส่งออกถูกเลื่อนทางด้านข้างในทิศทางตามแนวขวาง

 

พื้นที่การใช้งาน

ระบบโครงขับเคลื่อนผสานรวมกับการปรับมุม เมื่อใช้ราง และดำเนินกระบวนการดาวน์สตรียมด้วยความแม่นยำสูง

 

การประยุกต์ใช้งาน

ยิ่งแรงของราง โมดูลยืดหยุ่นและการปรับแก้ไขที่จำเป็นมากเท่าไร ความยาวนำเข้า ความยาวส่งออก และความยาวส่งมอบจะยิ่งได้รับการออกแบบให้ยาวขึ้นเท่านั้น จากประสบการณ์ ความยาวของระยะทางเหล่านี้ควรเท่ากับ 60 ถึง 100 % ตามความกว้างของราง ควรกำหนดตำแหน่งเซนเซอร์ให้อยู่ใกล้กับด้านหลังของลูกกลิ้งปรับ

คำบรรยาย

A = การกระจายความตึงของรางที่ทางเข้า | B = การกระจายความตึงของรางที่ทางออก | α = มุมการปรับแก้ไข | σ1 = ความตึงพื้นฐานของราง | σ2 = การกระจายความตึงโดยการเคลื่อนที่ปรับไปทางซ้าย | σ3 = การกระจายความตึงในการเคลื่อนที่ปรับไปทางขวา | 1 = กรอบปรับ | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า |

3 = ก้านเลี้ยว | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | 6 = จุดหมุน | LÜ = ความยาวส่งมอบ | L1 = ความยาวนำเข้า |

L2 = ความยาวส่งออก | AB = ความกว้างในการทำงาน

 

 

ฟังก์ชัน

ระบบลูกกลิ้งเลื่อน ELPLACER กำหนดตำแหน่งรางที่เคลื่อนที่ผ่านการเคลื่อนที่ตามแนวแกนของลูกกลิ้งปรับ เมื่อลูกกลิ้งปรับเคลื่อนถึงตำแหน่งปลาย วัสดุจะถูกยกโดยเครื่อง ลูกกลิ้งจะอยู่ในตำแหน่งกลางและวางบนรางอีกครั้ง เนื่องจากจะใช้งานลูกกลิ้งเลื่อนในโรงงานผลิตที่มีการขับเคลื่อนแบบรอบ การยกของรางจะถูกนำออกระหว่างเวลาหยุดเสมอ

ขอบเขตการใช้งาน

ขอบเขตการใช้งานจะอยู่ในเครื่องสร้างยางรถยนต์เป็นหลัก เนื่องจากที่นี่รางเช่น Ply และเส้นภายในถูกนำเข้าจากม้วนด้วยการขับเป็นรอบ

การประยุกต์ใช้งาน

การนำเข้าจะเกิดจากม้วนเสมอจากด้านล่างไปด้านบน ความยาวนำเข้าควรเป็นครึ่งหนึ่งจนถึงเต็มความกว้างของราง ในทางตรงกันข้ามความยาวส่งออกควรสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ควรกำหนดตำแหน่งเซนเซอร์ให้อยู่ใกล้กับด้านหลังของลูกกลิ้งปรับ ด้วยเวลาในการตอบสนองที่สั้นทำให้บรรลุไดนามิกในการปรับที่สูง

คำบรรยาย

A-A = การกระจายความตึงของรางในระยะทางในการควบคุม | B-B = การกระจายความตึงของรางที่ทางออก | K = การปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของราง | α = มุมปรับแก้ไข | σ1 = ความตึงพื้นฐานของราง | AB = ความกว้างในการทำงาน | 1 = จุดหมุน | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = ลูกกลิ้งเลื่อน | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | L1 = ความยาวนำเข้า | L2 = ความยาวส่งออก

ระบบหมุนลูกกลิ้งด้านข้าง

ตัวควบคุมตำแหน่งและเครื่องสั่งงานe