ระบบสำหรับการนำรางและการกระจายสำหรับกระบวนการแปรรูปสิ่งทอที่หลากหลาย

สำหรับความแม่นยำของตำแหน่งและการจีดแนวที่ไม่มีช่องว่างของรางสิ่งทอการนำและการกระจายตามความกว้างเป็นงานหลัก ระบบ ELSMART จะรับหน้าที่นี้ในเวลาเดียวกัน ลูกกลิ้งนำราง รับผิดชอบ การนำรางที่เหมาะสมที่สุด ตลอดทั้งกระบวนการแปรรูปสิ่งทอทั้งหมด

ฟังก์ชัน

การจัดวางลูกกลิ้งจากลูกกลิ้งนำรางสองตัวที่ส่ายรอบจุดหมุนสมมติในระดับนำเข้าก่อนแอคทูเอเตอร์ ด้วยการเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างจะทำการปรับแก้ไขในทันที ตำแหน่งเอียงเพิ่มเติมส่งผลให้เกิดการปรับแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยรางที่เคลื่อนที่ การทำเช่นนี้ต้องมีการเชื่อมต่อด้วยแรงระหว่างรางและลูกกลิ้ง

ขอบเขตการใช้งาน

จะใช้งานระบบลูกกลิ้งเลื่อนส่าย ELSWING ในการนำรางและการกระจาย ส่วนใหญ่ในโรงงานผลิตสิ่งทอสำหรับสินค้าทอเท่านั้น

การประยุกต์ใช้งาน

ความยาวของทางเข้าขึ้นอยู่กับการสร้างรางสินค้า สำหรับรางที่ยืดหยุดมาก ทางเข้าควรเท่ากับความกว้างของรางเป็นอย่างน้อย ยิ่งรางมีความเสถียรแบบพื้นที่มากเท่าไร และยิ่งมีขนาดการปรับแก้ไขมากเท่าไร ควรเลือกทางเข้าที่มีความยาวมากขึ้นเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามระดับส่งออกไปยังลูกกลิ้งคงที่ถัดไปต้องพยายามให้เล็กที่สุด ให้เลือกการเคลื่อนที่ของรางในแนวดิ่งจากด้านบนไปด้านล่างหากเป็นไปได้

คำบรรยาย

A-A = การกระจายความตึงของรางที่ทางเข้า | B-B = การกระจายความตึงของรางที่ทางออก | K = การปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของราง | AB = ความกว้างในการทำงาน | F1 = ความตึงพื้นฐานของราง | F2 = การกระจายความตึงของรางผ่านการเลี้ยวของลูกกลิ้งเลื่อนส่ายที่ทางเข้า | F3 = การกระจายความตึงของรางผ่านการเลี้ยวของลูกกลิ้งเลื่อนส่ายที่ทางออก | L1 = ความยาวนำเข้าไปยังจุดหมุน | L2 = ความยาวนำเข้าด้านหน้าจุดหมุนไปยังลูกกลิ้งปรับ | L3 = ความยาวส่งออก | a = มุมปรับแก้ไข | 1 = จุดหมุนสมมติ | 2 = ลูกกลิ่งนำเข้า/ก้าน | 3 = กรอบเลื่อนส่าย | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่

ฟังก์ชัน

ที่เส้นรอบวงโปรไฟล์การนำที่จัดหมวดหมู่สร้างพื้นฐานสำหรับการนำราง โปรไฟล์การนำจะถูกยึดอยู่กับแผ่นพวงมาลัยในรุ่นพื้นฐานเพื่อที่จะสามารถปรับด้านข้างที่ตัวขับปรับ สำหรับโปรไฟล์การนำที่ถูกแยก แผ่นพวงมาลัยทั้งสองจะเชื่อมต่อกับก้านดัน และถูกปรับให้สัมพันธ์กับแอคทูเอเตอร์ การทำเช่นนี้ส่งผลให้เกิดการควบคุมการเคลื่อนที่ของรางและการกระจายตามความกว้างบนรางสิ่งทอ

ขอบเขตการใช้งาน

การใช้งานระบบ ELSMART-สำหรับการนำรางและการกระจายเป็นพื้นฐานของความต้องการวัสดุที่น้อยจากลูกกลิ้งควบคุมเซกเมนต์ที่สามารถทำได้ในเกือบทุกกระบวนการผลิตสิ่งทอ ข้อกำหนดเบื้องต้นคือรางสิ่งทอต้องไม่มีความเสถียรแบบพื้นที่.

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถติดตั้งลูกกลิ้งปรับเซกเมนต์โดยไม่ขึ้นกับสถานที่ได้ โดยจำเป็นต้องมีการห่อ 90° ความยาวนำเข้าควรเท่ากับความกว้างของรางเป็นอย่างน้อย แต่ความยาวส่งออกควรสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขอบที่ม้วนสามารถมีอุปกรณ์คลายในระดับนำเข้าสำหรับการคลายออก

คำบรรยาย

A-A = การแบ่งควารตึงของรางที่ทางเข้า | B-B = การแบ่งความตึงของรางที่ทางออก | K = การปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของราง | α = มุมการห่อ 90° | F1 = ความตึงของรางที่ทางเข้า | F2 = ความตึงของรางที่ทางออก | AB = ความกว้า่งในการทำงาน | 1 = แกนส่าย | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า/ก้าน | 3 = ลูกกลิ้งควบคุมเซกเมนต์ | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | L1 = ความยาวนำเข้า | L2 = ความยาวส่งออก

ฟังก์ชัน

ในระบบนำรางสินค้า ELTWIN ขอบของสินค้าจะถูกสแกนแบบกลไกโดยคันเซนเซอร์หรือสแกนแบบไร้สัมผัสผ่านระบบออพโตอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณเซนเซอร์จะสั่งงานกระบอกไดอะแฟรมหรือโซลินอยด์ที่กดลูกกลิ้งควบคุมที่ลูกกลิ้งต้านทานแรงกด ด้วยการจัดวางแบบเอียงและแรงกดของลูกกลิ้งนำรางทำให้สามารถควบคุมขอบรางได้ เซนเซอร์รางสินค้ามีโครงสร้างที่มีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งเป็นคู่เสมอ เพื่อกำหนดตำแหน่งของเซนเซอร์รางสินค้ามีส่วนรองรับที่ปรับได้ในรุ่นต่าง ๆ สำหรับให้ใช้งาน

ขอบเขตการใช้งาน

มีการใช้งานระบบ ELTWIN สำหรับการนำรางในโรงงานผลิตสิ่งทอสำหรับสินค้าทอและถัก

การประยุกต์ใช้งาน

ในการนำรางสินค้ามักจะเลือกใช้การเคลื่อนที่ของรางในแนวดิ่งเป็นอันดับแรก ความยาวนำเข้าควรเท่ากับความกว้างของรางเป็นอย่างน้อย แต่ความยาวส่งออกไปยังลูกกลิ้งคงที่ควรให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คำบรรยาย

A-A = การกระจายความตึงที่ทางเข้า | B-B = การกระจายความตึงของรางที่ทางออก | K = การปรับแก้ไขการเคลื่อนที่ของราง | a = มุมปรับแก้ไข | F1 = ความตึงพื้นฐานของรางที่ทางเข้า | F2 = ความตึงของรางที่ทางออก | AB = ความกว้างในการทำงาน | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า/ก้าน | 3 = ตัวนำรางสินค้า | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | L1 = ความยาวนำเข้า | L2 = ความยาวส่งออก