ระบบสำหรับการควบคุมความกว้างรับประกันคุณภาพที่สูงในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

ความกว้างของแก้มยางรถยนต์ที่คงที่ และการกระยายของเส้นใยที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณภาพที่สูงในการผลิตยางรถยนต์ แก้มยางในโรงงานยืดแบบร้อนจะถูกชุบและยืดก่อน และในขั้นต่อมาจะถูกนำไปยังเครื่องรีดสำหรับการเคลือบผิวด้วยยาง ในขั้นตอนเหล่านี้สิ่งสำคัญคือการที่รางเคลื่อนด้วยความกว้างที่เท่ากันและการกระจายของเส้นใยที่คงที่จากแต่ละขั้นตอนกระบวนการ ลูกกลิ้งและระบบยืดตามความกว้าง ของ Erhardt+Leimer เหมาะกับความต้องการเหล่านี้

ฟังก์ชัน

ระบบยืดตามความกว้าง X-Pander ประกอบด้วยหน่วยลูกกลิ้งสองชุดโดยแต่ละชุดมีลูกกลิ้งสามตัว แต่ละด้านมีลูกกลิ้งที่อยู่กับที่สองตัวและลูกกลิ้งที่เคลื่อนที่ได้หนึ่งตัว จากการเปลี่ยนแปลงของมุมการจุ่มของลูกกลิ้งกลางที่เคลื่อนที่ได้ทำให้สามารถควบคุมความกว้างของแก้มยาง ความสามารถในการยืดสามารถทำโดยการปรับมุมปรับแก้ไขแบบแมนนวลให้เหมาะสมที่สุด

ขอบเขตการใช้งาน

ระบบยืดตามความกว้าง XPander จะถูกใช้งานในโรงงานยืดแบบร้อนก่อนสถานีดึงเท่านั้น เพื่อให้ได้ความกว้างของรางที่คงที่และการกระจายของเส้นใยที่สม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถประกอบระบบยืดตามความกว้าง X-Pander ในทุกสถานที่ ความยาวการนำเข้าควรเท่ากับความกว้างของราง โดยที่ความยางการส่งออกควรสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คำบรรยาย

K = ผลของการยืด | AB = ความกว้างของราง | L1 = ระยะนำเข้า | L2 = ระยะส่งออก | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = หน่วยยืด | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | α = ตำแหน่งเอียง | β = มุมการจุ่ม | G = ช่องว่างตรงกลาง

ฟังก์ชัน

พื้นฐานสำหรับการควบคุมความกว้างของรางสร้างลูกกลิ้งโค้งที่ถูกแบ่งเป็นสองส่วนตรงกลาง โดยขึ้นกับมุมที่ส่ายจะทำให้ลูกกลิ้งที่เชื่อมต่อกันทางกลไกสองชุดยืดหรืออัดแก้มยาง

ขอบเขตการใช้งาน

โดยเฉพาะที่ไลน์เครื่องรีดหรือในโรงงานยืดแบบร้อนก่อนการกรอกลับ การใช้งานลูกกลิ้งยืดตามความกว้างมีความจำเป็น เพื่อบรรลุการกระจายของเส้นใยอย่างสม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถประกอบระบบยืดความความกว้าง CordAliner ในหลายสถานที่ ความยาวการนำเข้าควรเท่ากับความกว้างของราง โดยที่ความยางการส่งออกควรสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คำบรรยาย

K = การปรับแก้ไขขอบราง | AB = ความกว้างในการทำงาน | L1 = ความยาวนำเข้า | L2 = ความยาวส่งออก | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = ระบบยืดตามความกว้าง CordAliner | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่

ฟังก์ชัน

ระบบยืดตามความกว้าง X-Pander ประกอบด้วยหน่วยลูกกลิ้งสองชุดโดยแต่ละชุดมีลูกกลิ้งสามตัว แต่ละด้านมีลูกกลิ้งที่อยู่กับที่สองตัวและลูกกลิ้งที่เคลื่อนที่ได้หนึ่งตัว จากการเปลี่ยนแปลงของมุมการจุ่มของลูกกลิ้งกลางที่เคลื่อนที่ได้ทำให้สามารถควบคุมความกว้างของแก้มยาง ความสามารถในการยืดสามารถทำโดยการปรับมุมปรับแก้ไขแบบแมนนวลให้เหมาะสมที่สุด

ขอบเขตการใช้งาน

ระบบยืดตามความกว้าง XPander จะถูกใช้งานในโรงงานยืดแบบร้อนก่อนสถานีดึงเท่านั้น เพื่อให้ได้ความกว้างของรางที่คงที่และการกระจายของเส้นใยที่สม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถประกอบระบบยืดตามความกว้าง X-Pander ในทุกสถานที่ ความยาวการนำเข้าควรเท่ากับความกว้างของราง โดยที่ความยางการส่งออกควรสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คำบรรยาย

K = ผลของการยืด | AB = ความกว้างของราง | L1 = ระยะนำเข้า | L2 = ระยะส่งออก | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = หน่วยยืด | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | α = ตำแหน่งเอียง | β = มุมการจุ่ม | G = ช่องว่างตรงกลาง

ฟังก์ชัน

พื้นฐานสำหรับการควบคุมความกว้างของรางสร้างลูกกลิ้งโค้งที่ถูกแบ่งเป็นสองส่วนตรงกลาง โดยขึ้นกับมุมที่ส่ายจะทำให้ลูกกลิ้งที่เชื่อมต่อกันทางกลไกสองชุดยืดหรืออัดแก้มยาง

ขอบเขตการใช้งาน

โดยเฉพาะที่ไลน์เครื่องรีดหรือในโรงงานยืดแบบร้อนก่อนการกรอกลับ การใช้งานลูกกลิ้งยืดตามความกว้างมีความจำเป็น เพื่อบรรลุการกระจายของเส้นใยอย่างสม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถประกอบระบบยืดความความกว้าง CordAliner ในหลายสถานที่ ความยาวการนำเข้าควรเท่ากับความกว้างของราง โดยที่ความยางการส่งออกควรสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คำบรรยาย

K = การปรับแก้ไขขอบราง | AB = ความกว้างในการทำงาน | L1 = ความยาวนำเข้า | L2 = ความยาวส่งออก | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = ระบบยืดตามความกว้าง CordAliner | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่

ฟังก์ชัน

ระบบยืดขอบ EPILiner ประกอบด้วยหน่วยยืดที่แต่ละชุดมีการจัดเรียงลูกกลิ้งแบบสามนิ้ว ลูกกลิ้งที่อยู่กับที่สองตัวจะสัมผัสกับแก้มยางเสมอและลูกกลิ้งปรับแก้ไขที่เคลื่อนที่ได้จะจุ่มลงในบริเวณขอบของแก้มยาง ด้วยการเปลี่ยนแปลงของมุมการจุ่มของลูกกลิ้งทำให้สามารถควบคุมความกว้างของแก้มยาง ความสามารถในการยืดสามารถปรับให้เหมาะสมที่สุดด้วยการปรับมุมปรับแก้ไขแบบแมนนวล

ขอบเขตการใช้งาน

การใช้งานระบบยืดขอบเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะที่ไลน์เครื่องรีดก่อนช่องว่างเครื่องรีด ในโรงงานยืดแบบร้อนก่อนการจุ่มหรือก่อนการม้วน เพื่อรับประกันการกระจ่ายเส้นใยที่สม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถประกอบระบบยืดขอบ EPILiner ในทุกสถานที่ ความยาวนำเข้าควรมีความยาวอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความกว้างของราง โดยที่ความยาวส่งออกควรสั้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขั้นแรกจะมุ่งบรรลุการควบคุมความกว้างของรางที่เหมาะสมที่สุดจากตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของรางในพื้นที่ก่อนหน้า

คำบรรยาย EPILiner

คำบรรยาย

K = ผลของการยืด | L1 = ระยะนำเข้า | L2 = ระยะส่งออก | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = อุปกรณ์ยืดขอบ EPILiner | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | α = ตำแหน่งเอียง | β = มุมการจุ่ม | 6 = ลูกกลิ้งจุ่ม

ฟังก์ชัน

ระบบยืดตามความกว้าง X-Pander ประกอบด้วยหน่วยลูกกลิ้งสองชุดโดยแต่ละชุดมีลูกกลิ้งสามตัว แต่ละด้านมีลูกกลิ้งที่อยู่กับที่สองตัวและลูกกลิ้งที่เคลื่อนที่ได้หนึ่งตัว จากการเปลี่ยนแปลงของมุมการจุ่มของลูกกลิ้งกลางที่เคลื่อนที่ได้ทำให้สามารถควบคุมความกว้างของแก้มยาง ความสามารถในการยืดสามารถทำโดยการปรับมุมปรับแก้ไขแบบแมนนวลให้เหมาะสมที่สุด

ขอบเขตการใช้งาน

ระบบยืดตามความกว้าง XPander จะถูกใช้งานในโรงงานยืดแบบร้อนก่อนสถานีดึงเท่านั้น เพื่อให้ได้ความกว้างของรางที่คงที่และการกระจายของเส้นใยที่สม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถประกอบระบบยืดตามความกว้าง X-Pander ในทุกสถานที่ ความยาวการนำเข้าควรเท่ากับความกว้างของราง โดยที่ความยางการส่งออกควรสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คำบรรยาย

K = ผลของการยืด | AB = ความกว้างของราง | L1 = ระยะนำเข้า | L2 = ระยะส่งออก | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = หน่วยยืด | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | α = ตำแหน่งเอียง | β = มุมการจุ่ม | G = ช่องว่างตรงกลาง

ฟังก์ชัน

ระบบยืดขอบ EPILiner ประกอบด้วยหน่วยยืดที่แต่ละชุดมีการจัดเรียงลูกกลิ้งแบบสามนิ้ว ลูกกลิ้งที่อยู่กับที่สองตัวจะสัมผัสกับแก้มยางเสมอและลูกกลิ้งปรับแก้ไขที่เคลื่อนที่ได้จะจุ่มลงในบริเวณขอบของแก้มยาง ด้วยการเปลี่ยนแปลงของมุมการจุ่มของลูกกลิ้งทำให้สามารถควบคุมความกว้างของแก้มยาง ความสามารถในการยืดสามารถปรับให้เหมาะสมที่สุดด้วยการปรับมุมปรับแก้ไขแบบแมนนวล

ขอบเขตการใช้งาน

การใช้งานระบบยืดขอบเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะที่ไลน์เครื่องรีดก่อนช่องว่างเครื่องรีด ในโรงงานยืดแบบร้อนก่อนการจุ่มหรือก่อนการม้วน เพื่อรับประกันการกระจ่ายเส้นใยที่สม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถประกอบระบบยืดขอบ EPILiner ในทุกสถานที่ ความยาวนำเข้าควรมีความยาวอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความกว้างของราง โดยที่ความยาวส่งออกควรสั้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขั้นแรกจะมุ่งบรรลุการควบคุมความกว้างของรางที่เหมาะสมที่สุดจากตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของรางในพื้นที่ก่อนหน้า

คำบรรยาย EPILiner

คำบรรยาย

K = ผลของการยืด | L1 = ระยะนำเข้า | L2 = ระยะส่งออก | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = อุปกรณ์ยืดขอบ EPILiner | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | α = ตำแหน่งเอียง | β = มุมการจุ่ม | 6 = ลูกกลิ้งจุ่ม

ฟังก์ชัน

ระบบยืดตามความกว้าง X-Pander ประกอบด้วยหน่วยลูกกลิ้งสองชุดโดยแต่ละชุดมีลูกกลิ้งสามตัว แต่ละด้านมีลูกกลิ้งที่อยู่กับที่สองตัวและลูกกลิ้งที่เคลื่อนที่ได้หนึ่งตัว จากการเปลี่ยนแปลงของมุมการจุ่มของลูกกลิ้งกลางที่เคลื่อนที่ได้ทำให้สามารถควบคุมความกว้างของแก้มยาง ความสามารถในการยืดสามารถทำโดยการปรับมุมปรับแก้ไขแบบแมนนวลให้เหมาะสมที่สุด

ขอบเขตการใช้งาน

ระบบยืดตามความกว้าง XPander จะถูกใช้งานในโรงงานยืดแบบร้อนก่อนสถานีดึงเท่านั้น เพื่อให้ได้ความกว้างของรางที่คงที่และการกระจายของเส้นใยที่สม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถประกอบระบบยืดตามความกว้าง X-Pander ในทุกสถานที่ ความยาวการนำเข้าควรเท่ากับความกว้างของราง โดยที่ความยางการส่งออกควรสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คำบรรยาย

K = ผลของการยืด | AB = ความกว้างของราง | L1 = ระยะนำเข้า | L2 = ระยะส่งออก | 2 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 3 = หน่วยยืด | 4 = เซนเซอร์ | 5 = ลูกกลิ้งคงที่ | α = ตำแหน่งเอียง | β = มุมการจุ่ม | G = ช่องว่างตรงกลาง