ระบบสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของสักหลาดและตะแกรงสำหรับกระบวนการผลิตที่รวดเร็ว

มีการรบกวนหลายสิ่งที่ส่งผลต่อสักหลาดและตะแกรง การกำหนดตำแหน่งการขึงที่ผิดส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์กระดาษเป็นอย่างมาก ตัวควบคุมการเคลื่อนที่หรือตัวควบคุมตำแหน่ง จาก Erhardt+Leimer ลดขนาดที่ผิดพลาดเหล่านี้และรับประกันตำแหน่งการขึงที่คงที่ ระหว่างกระบวนการผลิต

ฟังก์ชัน
ลูกกลิ้วที่เอียงจากทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน เป็นเหตุให้เกิดการเคลื่อนที่แบบบเลื่อนไปด้านข้างของสายพาน จุดหมุนของลูกกลิ้งควบคุมอยู่ที่ด้านหนึ่งของด้านข้างของตำแหน่งทั้งสอง รอบจุดนี้จะกำหนดตำแหน่งลูกกลิ้งควบคุมให้เอียงตามข้อเรียกร้องการแก้ไข การตอบกลับทางกลไกหรือการตอบกลับขนาดการปรับไฟฟ้าดูแลสำหรับวงรอบการปรับที่เสถียร
ขอบเขตการใช้งาน
ติดตั้งตัวควบคุมสักหลาดและตะแกรงเพื่อรักษาความตึงให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเสมอ
การประยุกต์ใช้งาน
ลูกกลิ้งปรับต้องการความยาวนำเข้า ที่เท่ากับประมาณ 2/3 ของความกว้างในการขึง ความยาวส่งออกควรมีค่าประมาณ 1/3 ของความกว้างในการขึง การขึงต้องห่อลูกกลิ้งปรับ 20° ถึง 40° โดยที่มุมนำเข้าจะเล็กกว่าหรือเท่ากับมุมส่งออก ให้จัดวางเซนเซอร์ขอบอยู่ในระยะทางส่งออกโดยให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากลูกกลิ้งปรับ