ฟังก์ชัน

ด้วยการใช้เทคโนโลยีอัลตราซาวด์ จะสามารถตรวจสอบน้ำหนักแบบพื้นที่แบบออนไลน์และไร้การสัมผัสบนรางที่เคลื่อนที่อย่างแม่นยำ การวัดน้ำหนักแบบพื้นที่เกิดขึ้นด้วยหัวเซนเซอร์สำรวจหรือด้วยหัวเซนเซอร์แบบคงที่นอกจากการวัดโปรไฟล์แบบ 100 % เหนือความกว้างของรางทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดความหนาได้โดยการป้อนความหนาจำเพาะของวัสดุ

ขอบเขตการใช้งาน

ระบบการวัดน้ำหนักแบบพื้นที่ ELTIM มีการใช้งานในโรงงานอัดรูปแบบแบนและโรงงานเคลือบผิวเป็นส่วนใหญ่

การประยุกต์ใช้งาน

โดยปกติจะติดตั้งหลังจากกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพของการวัดน้ำหนักแบบพื้นที่ ในโรงงานเคลือบผิวตัองทำการวัดทั้งก่อนกระบวนการสำหรับสารตั้งค้นรวมทั้งหลังกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เคลือบผิวเพื่อตรวจสอบงานวัสดุ

Flächengewichtsmessung ELTIM von Erhardt+Leimer

สิ่งที่สำคัญสำหรับงานเคลือบผิวที่มีมูลค่าสูงคือการวัดน้ำหนักหน้าแปลนมี่แม่นยำและไม่มีการสัมผัสระหว่างการผลิตโดยรวม