ระบบสำหรับการวัดแรงรางและการควบคุมแรงรางสำหรับการใช้งานในโรงงานผลิตแบบต่าง ๆ

การควบคุมการดึงของราง ที่ไว้วางใจได้ด้วยความช่วยเหลือของ เซนเซอร์แรงช่วยหลีกเลี่ยงรอยฉีกของรางและลดต้นทุรการผลิตระบบวัดแรงของรางและการควบคุม ELTENS รับผิดชอบการผลิตที่ไว้วางใจได้และคุณภาพสูง

ฟังก์ชัน
โหลดเซลล์ที่ใช้สำหรับการควบคุมการดึงราง ประกอบด้วยแหวนด้านนอกที่เสถียรพร้อมกับฝาปิดหน้าแปลน และหัวจุกสำหรับการประกอบที่แม่นยำ แหวนด้านในที่เรียกกันว่าคานโค้งคู่รับผิดชอบการรองรับตรงกลางของตลับลูกปืนแบบกลม แรงตามแนวรัศมีที่ผ่านรางทำให้แถบวัดการยืดที่ยึดอยู่กับสะพานวัดบนแหวนด้านในหลุดออกจากการปรับ ซึ่งทำให้เกิดสัญญาณเอาท์พุตอะนาล็อกที่เป็นสัดส่วนกับแรงของราง
ขอบเขตการใช้งาน
สามารถติดตั้งเซนเซอร์วัดแรงหน้าแปลนในเกือบทุกโรงงานผลิตสำหรับการควบคุมการดึงของราง ที่แปรรูปหรือกลั่นวัสดุที่มีรูปร่างแบบราง โดยเฉพาะก่อนสถานีกระบวนการ การขนส่งรางวัสดุด้วยแรงของรางที่ต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
การประยุกต์ใช้งาน
ด้วยการห่อลูกกลิ้งวัด 90° ในแนวนอน-แนวตั้ง และทิศทางการวัดในแนวนอนจะรับประกันการวัดแรงของรางที่ดีที่สุด ขั้นแรงการตรวจวัดแรงของตลับลูกปืนทั้งสองด้านด้วยเซนเซอร์แรงจะป้องกันการวัดผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ของรางไปด้านข้าง และการกระจายแรงของรางแบบไม่สมดุล ที่วงจรควบคุมแบบปิดให้ประกอบเซนเซอร์วัดแรงที่เชื่อมต่อใกล้กับแอคทูเอเตอร์มากที่สุด

ฟังก์ชัน
สำหรับลูกกลิ้งเซนเซอร์ที่ใช้ในการควบคุมแรงดึงของราง มีการรวมตัวรองรับแรงสองชุดไว้ในตัวลูกกลิ้ง การตรวจจับแรงที่วัดเกิดขึ้นโดยใช้คานโค้งคู่บน DMS และให้สัญญาณการวัดเป็นสัดส่วนกับแรงของราง
ขอบเขตการใช้งาน
สามารถใช้ลูกกลิ้งเซนเซอร์กับเกือบทุกโรงงานผลิตสำหรับการควบคุมการดึงของราง โดยที่แปรรูปหรือกลั่นวัสดุที่อยู่ในรูปแบบของราง โดยเฉพาะการติดตั้งในพื้นที่ค่อนข้างแคบหรือเครื่องจักรที่มีขาตั้งเดียว มักจะใช้ลูกกลิ้งเซนเซอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด
การประยุกต์ใช้งาน
ด้วยการห่อลูกกลิ้งวัด 90° ในแนวนอน-แนวตั้ง และทิศทางการวัดในแนวนอนจะรับประกันการวัดแรงของรางที่ดีที่สุด ขั้นแรงการตรวจวัดแรงของตลับลูกปืนทั้งสองด้านด้วยเซนเซอร์แรงจะป้องกันการวัดผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ของรางไปด้านข้าง และการกระจายแรงของรางแบบไม่สมดุล ประกอบเซนเซอร์วัดแรงที่เชื่อมต่อกับวงจรควบคุมแบบปิดให้ใกล้ปับแอคทูเอเตอร์มากที่สุด

เครื่องขยายการวัดและจอแสดงผลดิจิตอล

ตัวควบคุมแรงของราง

เครื่องแปรรูปนิวเมติกส์ไฟฟ้า

ฟังก์ชัน
เซนเซอร์วัดแรงบล็อคประกอบด้วยตัวเรือนแบบหล่อสำหรับการปรับให้เข้ากับเครื่องจักรของลูกค้า และแผ่นประกอบสำหรับรองรับตลับลูกปืนแบบยืน คานโค้งคู่ทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์แรง ที่ใช้งานบน DMS และเป็นส่งสัญญาณการวัดอะนาล็อกที่เป็นสัดส่วนกับแรงของราง
ขอบเขตการใช้งาน
สามารถใช้งานเซนเซอร์วัดแรงบล็อคได้ทุกที่ซึ่งมีโรงงานผลิตสำหรับการควบคุมการดึงรางในการแปรรูปหรือกลั่นวัสดุที่มีลักษณะเป็นราง โดยเฉพาะในด้านการแปลงจะมีข้อดีอย่างมาก เนื่องจากสามารถเปลี่ยนลูกกลิ้งที่ง่ายดายจากสามารถมีการเข้าถึงตลับลูกปืนแบบยืนที่ดีเสมอ
การประยุกต์ใช้งาน
มักจะมีตำแหน่งการติดตั้งในแนวนอนโดยมีมุมการห่อแบบสมดุลระหว่าง 60° ถึง 180° กับทิศทางการวัดในแนวตั้ง การตรวจจับสองด้านของแรงของรางจากเซนเซอร์แรงจะป้องกันการวัดผิดพลาดที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรางไปทางด้านข้าง และการกระจายแรงของรางที่ไม่สมดุล เมื่อเซนเซอร์วัดแรงเชื่อมต่อในวงจรควบคุมแบบปิด ต้องจัดวางให้ใกล้กับแอคทูเอเตอร์มากที่สุด

ตัวรองรับแรงบล็อก

เครื่องขยายการวัดและจอแสดงผลดิจิตอล

ตัวควบคุมแรงของราง

เครื่องแปรรูปนิวเมติกส์ไฟฟ้า