ระบบการวัดสำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์วัดพารามิเตอร์ที่สำคัญในการผลิต

วัดแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทีมีความแม่นยำสูงสำหรับโปรไฟล์ ความหนา ความยาว ความกว้าง สี และน้ำหนักมีส่วนสำคัญสำหรับการรับประกันคุณภาพ การควบคุมกระบวนการ และการลดของเสีย

ฟังก์ชัน
เซนเซอร์ส่วนแสงวัดรูปร่างเรขาคณิตภายนอกที่ผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ (ดอกยาง แก้มยาง) กรอบแกรนิตที่ประกอบเซนเซอร์รับผิดชอบการวัดโปรไฟล์ที่มีความแม่นยำสูงจากความเสถียร์ต่ออุณหภูมิที่สูงและการลดการสั่น
ขอบเขตการใช้งาน
การวัดโปรไฟล์ออนไลน์ถูกติดตั้งในเครื่องอัดขึ้นรูปเป็นหลักสำหรับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของแถบเคลื่อนที่และแถบด้านข้าง รวมทั้งไลเนอร์ด้านใน ในบริเวณที่ร้อนจะใช้การวัดโปรไฟล์เป็นการควบคุมกระบวนการ เพื่อตรวจจับการเบี่ยงเบนจากข้อมูลจำเพาะอย่างรวดเร็วและส่งต่อไปยัง SPS ในบริเวณที่เย็นระบบสำหรับการวัดโปรไฟล์รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพและการบันทึกเอกสาร
การประยุกต์ใช้งาน
TriScanOnline ส่วนแสงสำหรับการวัดโปรไฟล์จะถูกติดตั้งสำหรับการควบคุมกระบวนการหลังเครื่องอัดขึ้นรูปในไลน์อัดขึ้นรูปและ/หรือการประกันคุณภาพที่ปลายของระยะทางหล่อเย็น กรอบแกรนิตลดการขยายตัวที่ขึ้นกับอุณหภูมิลงหลายเท่า

ฟังก์ชัน
เซนเซอร์เลเซอร์แบบจุดสองหรือสามชุด (ขึ้นกับความแม่นยำที่ต้องการ) สำรวจเหนือผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ (ดอกยาง แก้มยาง ไลเนอร์ด้านใน เส้นใย) และวัดรูปร่างเรขาคณิตภายนอก
ขอบเขตการใช้งาน
ในร้านค้า DIE จะติดตั้งการวัดโปรไฟล์สำหรับการปรับ DIE และการบันทึกเอกสาร และระบบสำหรับการวัดโปรไฟล์ทำหน้าที่ประกันคุณภาพและบันทึกเอกสารในห้องปฏบัติการทดสอบหรือในบริเวณอัดขึ้นรูป
การประยุกต์ใช้งาน
ระบบวัดความยาวแถบเครื่องที่จะใช้งานในร้านค้า DIE ห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือในบริเวณอัดขึ้นรูปในห้องวัดที่ควบคุมอุณหภูมิ

ฟังก์ชัน
กล้องที่ซิงโครไนซ์กันสองชุดถ่ายที่ปลายของผลิตภัณฑ์ที่ถูกตัด (ดอกยาง แก้มยาง) ด้วยอัลกอริทึมพิเศษจะตรวจพบขอบในรูปภาพ ด้วยการสอบเทียบล่วงหน้าของกล้องทั้งสองชุดทำให้ระบบวัดความยาวระบุความยาวของดอกยางที่วัดได้
ขอบเขตการใช้งาน
ระบบวัดความยาวจะถูกติดตั้งที่ปลายของไลน์อัดขึ้นรูปเพื่อบันทึกเอกสารคุณภาพและคัดวัสดุที่อยู่นอกช่วงความคลาดเคลื่อนที่กำหนด
การประยุกต์ใช้งาน
จะติดตั้งระบบวัดความยาว EL-Length หลังมีดตัดหนัง เนื่องจากการหดของวัสดุ แนะนำให้วัดหน้าสถานีจองโดยให้ใกล้มากที่สุด เมื่อดอกยางมีความยาวเกือบเท่าความยาวสุดท้ายแล้วเท่านั้น

ฟังก์ชัน
กล้อง CCD แบบทริปเปิลชิพเปรียบเทียบสีที่ทาบนผลิตภัณฑ์กับแม่ปบบสีปกติ เพื่อให้สามารถตรวจพบความไม่สม่ำเสมอในการทาสี
ขอบเขตการใช้งาน
EL-Color Line Inspection จะถูกติดตั้งหลังการทาสีเพื่อบันทึกเอกสารคุณภาพและการควบคุมกระบวนการ หน้าที่ต่อไปคือทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนสีที่ทาผิดและ/หรือตำแหน่งที่ผิด
การประยุกต์ใช้งาน
จะติดตั้ง EL-Color Line Inspection ถัดจากการทาสี

ฟังก์ชัน
เซนเซอร์หนึ่งตัวหรือหลายตัววัดความหนาของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำแหน่งหรือหลายตำแหน่ง การทำเช่นนี้ทำให้มีความเป็นไปได้ในการใช้งานที่หลากหลาย จุดวัดที่คงที่หรือเคลื่อนที่ได้แบบแมนนวล/อัตโนมัติ การวัดความแตกต่างหรือเทียบกับลูกกลิ้งอ้างอิง
ขอบเขตการใช้งาน
ระบบวัดความหนาส่วนใหญ่จะใช้งานในไลน์เครื่องรีดหรือเครื่องรีดหัวลูกกลิ้ง และหลังการรีดเพื่อควบคุมความหนาและการควบคุมช่องว่างของการรีด
การประยุกต์ใช้งาน
สามารถติดตั้งระบบวัดความหนาในเกือบทุกตำแหน่งในไลน์หัวลูกกลิ้ง ไลน์เครื่องรีด และไลน์การอัดขึ้นรูป

ฟังก์ชัน
เซนเซอร์เลเซอร์แบบสองจุดสำรวจแบบซิงโครไนซ์ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ (ดอกยาง แก้มยาง ไลเนอร์ด้านใน เส้นใย) และวัดรูปทรงภายนอก กรอบแกรนิตที่ประกอบตัวนำเชิงเส้นที่แม่นยำรับผิดชอบการวัดโปรไฟล์ที่มีความแม่นยำสูงด้วยความเสถียรต่ออุณหภูมิที่สูงและการลดการสั่น
ขอบเขตการใช้งาน
จะใช้งานการวัดโปรไฟล์ที่มีความแม่นยำสูงในโรงงานอัดขึ้นรูปเป็นหลัก เพื่อทำการตรวจสอบแถบเคลื่อนที่และแถบด้านข้างรวมทั้งไลเนอร์ด้านในด้วยการวัดโปรไฟล์แบบออนไลน์ ในบริเวณที่ร้อนจะใช้การวัดโปรไฟล์สำหรับการควบคุมกระบวนการ เพื่อตรวจจับการเบี่ยงเบนจากข้อมูลจำเพาะอย่างรวดเร็ว และส่งต่อไปยัง SPS ในบริเวณที่เย็น ระบบทำหน้าที่ในการวัดโปรไฟล์ของการควบคุมคุณภาพและการบันทึกเอกสาร
การประยุกต์ใช้งาน
E+L TRISCAN TR สำหรับการวัดโปรไฟล์จะถูกติดตั้งในไลน์การอัดขึ้นรูปก่อนเครื่องอัดขึ้นรูป (เพื่อควบคุมกระบวนการ) และ/หรือที่ปลายของระยะทางการหล่อเย็น (เพื่อประกันคุณภาพ) รวมทั้งติดตั้งสำหรับการวัดความหนาในเครื่องรีดหัวลูกกลิ้ง รอบแกรนิตช่วยลดการขยายตัวที่ขึ้นกับอุณภูมิลงหลายเท่า

ระบบการวัดโปรไฟล์แบบออนไลน์ สำรวจ