ฟังก์ชัน
กล้องที่ซิงโครไนซ์กันสองชุดถ่ายภาพปลายของผลิตภัณฑ์ที่ถูกตัด (ดอกยาง แก้มยาง) จากอัลกอริทึมพิเศษทำให้สามารถตรวจพบรอบในรูป ด้วยการสอบเทียบล่วงหน้าของกล้องทั้งสอง ทำให้ระบบวัดความยาวสามารถกำหนดความยาวสุดท้ายของดอกยางที่วัดได้
ขอบเขตการใช้งาน
ระบบวัดความยาวจะถูกใช้ที่ปลายของไลน์อัดขึ้นรูปเพื่อบันทึกเอกสารคุณภาพและคัดวัสดุที่อยู่นอกความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ออก
การประยุกต์ใช้งาน
ระบบวัดความยาว LScan จะติดตั้งหลังมีดตัดหนัง เนื่องจากการหดตัวของวัสดุจึงแนะนำให้วัดก่อนสถานีจองโดยให้ใกล้ที่สุด ให้ดอกยางมีความยางใกล้ความยาวสุดท้ายก่อน