ระบบสำหรับเทคโนโลยีการวัดสำหรับการเฝ้าตรวจสอบและการปรับแก้ไขที่ไว้วางใจได้

 สำหรับการผลิตที่ราบลื่นต้องตรวจจับการเบี่ยงเบนในขั้นตอนการผลิตแต่เนิ่น ๆ  จากนั้นต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยเทคโนโลยีที่ไว้วางใจได้สามารถรับประกันมาตรฐานคุณภาพที่สูง และควบคุมกระบวนการอย่างเหมาะสมที่สุด การทำเช่นนี้สามารถลดของเสียได้ในระยะยาว

ระบบการวัดของ Erhardt+Leimer จะเฝ้าตรวจสอบการผลิตด้วยรางที่ไว้วางใจได้ ขึ้นกับวัสดุและการประยุกต์ใช้งานจะทำด้วยการควบคุมกระบวนการหรือด้วยการควบคุมคุณภาพและการบันทึกเอกสาร  เทคโนโลยีการวัดช่วยให้สามารถทำการวัดทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ความแม่นยำสูง หลีกเลี่ยงการฉีกขาดของรางด้วยระบบการวัด ดังนั้นจึงรักษษต้นทุนในการผลิตให้ต่ำได้และในเวลาเดียวกันรับประกันการผลิตมูลค่าสูงที่มีคุณภาพ


ระบบสำหรับเทคโนโลยีการวัด