ระบบสำหรับการตรวจสอบพื้นผิวและวิเคราะห์พื้นผิวสำหรับขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

การตรวจจับและจัดหมวดหมู่ความผิดปกติที่ซับซ้อนและมองเห็นได้ยากเป็นข้อเรียกร้องที่สูงสุดสำหรับระบบที่ติดตั้ง ระบบ ELSIS สำหรับการวิเคราะห์พื้นผิว ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจะปรับกระบวนการที่โรงงานผลิตและรับประกัน การตรวจสอบคุณภาพที่ไร้ช่องโหว่ .

ฟังก์ชัน

การตรวจสอบพื้นผิว ELSIS มีส่วนประกอบเป็นกล้องแนวยาว OL 60 ที่แข็งแรงมาก โครงสร้างแบบโมดูลที่แข็งแรงมาก (กล้องทุกชุดมีระบบประมวลผลภาพของตัวเองที่สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ ELSIS และกล้องชุดอื่นในระบบผ่านทาง Ethernet) ทำให้นำไปสู่การออกแบบสายการตรวจสอบที่มีขนาดกะทัดรัด

ขอบเขตการใช้งาน

ระบบสำหรับการวิเคราะห์พื้นผิวจะถูกใช้งานในด้านการผลิตแผ่นใส โรงงานเคลือบผิว อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การทอและกระดาษ รวมทั้งการผลิตและแปรรูปโลหะ แผ่นรองพลาสติก และฟิล์ม

การประยุกต์ใช้งาน

โดยปกติจะทำการติดตั้งเพื่อทำการควบคุมคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์พื้นผิวหลังจากผ่านกระบวนการ พื้นผิวรางจะถูกตรวจพื้นผิวโดยใช้แสงส่องหรือแสงส่องผ่านโดยขึ้นอยู่กับลักษณะงาน สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการวิเคราะห์พื้นผิวที่ประสบความสำเร็จคือมุมการจับภาพพื้นผิวราง รวมทั้งการจัดแสง

คำบรรยาย

1= ลูกกลิ้งนำ | 2 = กล้องแนวยาว CCD | 3 = ตัวจ่ายแสง | M = ขอบเขตการวัด | A = ระยะห่างระหว่างชั่นของชิพ – ชั้นของราง | AB = ความกว้างในการทำงาน | NB = ความกว้างปกติ/p>