ระบบสำหรับตรวจจับโลหะเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้สำหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอ

จากการตกแต่ง รางสิ่งทอ ทำให้อนุภาคโลหะ ขนาดเล็กหลุดเข้าไปในสินค้าได้จากขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน หากตรวจไม่พบอนุภาคเหล่านี้ 100 % สามารถเกิดความเสียหายที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากต่อเครื่องรีดผ้าหรือใบมีดตัดได้

ฟังก์ชัน

วงรอบการส่งสัญญาณที่ได้รับพลังงานมาจากออสซิลเลเตอร์ทำให้เกิดสนามแม่เล็กกระแสสลับที่มีความถี่ 200 kHz หากชิ้นส่วนโลหะที่นำไฟฟ้าได้ผ่านเข้าไปยังสนามแม่เหล็ก จะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่คอยล์ที่อยู่ถัดไปสามารถรับกระแสไฟฟ้าได้ อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อตามมาสร้างสัญญาณต่อเนื่องหรือสัญญาณพัลส์ขึ้นมา

ขอบเขตการใช้งาน

จะใช้งานระบบตรวจจับโลหะเป็นเครื่องตรวจจับที่รางเคลื่อนที่ที่แบนในอุตสาหกรรมทอผ้า

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถประกอบหัวจับโดยไม่ขึ้นกับสถานที่ได้ ก่อนและหลังหัวจับรางจะถูกนำผ่านเหนือเครื่องตรวจจับโลหะ โดยจะพยายามห่อตัวเล็กน้อย < 5° ระยะห่างของลูกกลิ้งนำเข้าก่อนและหลังหัวจับควรมีระยะอย่างน้อย 500 มม. ในบริเวณนี้ต้องไม่มีลูกกลิ้งโลหะที่เป็นแม่เหล็กอย่างแรงและหมุน

คำบรรยาย

1 = ลูกกลิ้งนำเข้า | 2 = เครื่องตรวจจับโลหะ | 3 = ระบบส่งสัญญาณ | AB = ความกว้างในการทำงาน | NB = ความกว้างปกติ