ฟังก์ชัน

เซนเซอร์เลเซอร์แบบสองจุดสำรวจแบบซิงโครไนซ์ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ (ดอกยาง แก้มยาง ไลเนอร์ด้านใน เส้นใย) และวัดรูปทรงภายนอก กรอบแกรนิตที่ประกอบตัวนำเชิงเส้นที่แม่นยำรับผิดชอบการวัดโปรไฟล์ที่มีความแม่นยำสูงด้วยความเสถียรต่ออุณหภูมิที่สูงและการลดการสั่น

ขอบเขตการใช้งาน

จะใช้งานการวัดโปรไฟล์ที่มีความแม่นยำสูงในโรงงานอัดขึ้นรูปเป็นหลัก เพื่อทำการตรวจสอบแถบเคลื่อนที่และแถบด้านข้างรวมทั้งไลเนอร์ด้านในด้วยการวัดโปรไฟล์แบบออนไลน์ ในบริเวณที่ร้อนจะใช้การวัดโปรไฟล์สำหรับการควบคุมกระบวนการ เพื่อตรวจจับการเบี่ยงเบนจากข้อมูลจำเพาะอย่างรวดเร็ว และส่งต่อไปยัง SPS ในบริเวณที่เย็น ระบบทำหน้าที่ในการวัดโปรไฟล์ของการควบคุมคุณภาพและการบันทึกเอกสาร

การประยุกต์ใช้งาน

E+L TRISCAN TR สำหรับการวัดโปรไฟล์จะถูกติดตั้งในไลน์การอัดขึ้นรูปก่อนเครื่องอัดขึ้นรูป (เพื่อควบคุมกระบวนการ) และ/หรือที่ปลายของระยะทางการหล่อเย็น (เพื่อประกันคุณภาพ) รวมทั้งติดตั้งสำหรับการวัดความหนาในเครื่องรีดหัวลูกกลิ้ง รอบแกรนิตช่วยลดการขยายตัวที่ขึ้นกับอุณภูมิลงหลายเท่า

คำบรรยาย Triscan สำรวจ

คำบรรยาย

1=ลูกกลิ้งนำ | 2 = การวัดโปรไฟล์ | 3 = เลเซอร์แบบจุด | 4 = กล้องเมทริกซ์ | 5 = แถบเคลื่อนที่ | 6 = แถบด้านข้าง | 7 = ไลเนอร์ด้านใน | 8 = อุปกรณ์สำรวจ | M = ช่วงการวัด | AB = ความกว้างในการทำงาน | NB = ความกว้างปกติ |

ระบบการวัดโปรไฟล์แบบออนไลน์ TRISCAN สำรวจ

ฟังก์ชัน

เซนเซอร์เลเซอร์แบบจุดสองหรือสามชุด (ขึ้นกับความแม่นยำที่ต้องการ) สำรวจเหนือผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ (ดอกยาง แก้มยาง ไลเนอร์ด้านใน เส้นใย) และวัดรูปร่างเรขาคณิตภายนอก

ขอบเขตการใช้งาน

ในร้านค้า DIE จะติดตั้งการวัดโปรไฟล์สำหรับการปรับ DIE และการบันทึกเอกสาร และระบบสำหรับการวัดโปรไฟล์ทำหน้าที่ประกันคุณภาพและบันทึกเอกสารในห้องปฏบัติการทดสอบหรือในบริเวณอัดขึ้นรูป

การประยุกต์ใช้งาน

ระบบวัดความยาวแถบเครื่องที่จะใช้งานในร้านค้า DIE ห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือในบริเวณอัดขึ้นรูปในห้องวัดที่ควบคุมอุณหภูมิ

คำบรรยาย TRISCAN ออฟไลน์

คำบรรยาย

1 = โต๊ะวัด | 2 = การวัดโปรไฟล์ | 3 = เลเซอร์แบบจุด | 4 = กล้องเมทริกซ์ | 5 = แถบเคลื่อนที่ | 6 = แถบด้านข้าง | 7 = ไลเนอร์ด้านใน | 8 = ได (แถบหัวฉีด) | 9 = แถบเอเพ็กซ์ | 10 = แถบสำรวจ| 11 = เลเซอร์ได | 12 = เลเซอร์ช่วยกำหนดตำแหน่ง | M = ช่วงการวัด | AB = ความกว้างของโปรไฟล์ |

ฟังก์ชัน

เซนเซอร์ส่วนแสงวัดรูปร่างเรขาคณิตภายนอกที่ผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ (ดอกยาง แก้มยาง) กรอบแกรนิตที่ประกอบเซนเซอร์รับผิดชอบการวัดโปรไฟล์ที่มีความแม่นยำสูงจากความเสถียร์ต่ออุณหภูมิที่สูงและการลดการสั่น

ขอบเขตการใช้งาน

การวัดโปรไฟล์ออนไลน์ถูกติดตั้งในเครื่องอัดขึ้นรูปเป็นหลักสำหรับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของแถบเคลื่อนที่และแถบด้านข้าง รวมทั้งไลเนอร์ด้านใน ในบริเวณที่ร้อนจะใช้การวัดโปรไฟล์เป็นการควบคุมกระบวนการ เพื่อตรวจจับการเบี่ยงเบนจากข้อมูลจำเพาะอย่างรวดเร็วและส่งต่อไปยัง SPS ในบริเวณที่เย็นระบบสำหรับการวัดโปรไฟล์รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพและการบันทึกเอกสาร

การประยุกต์ใช้งาน

TriScanOnline ส่วนแสงสำหรับการวัดโปรไฟล์จะถูกติดตั้งสำหรับการควบคุมกระบวนการหลังเครื่องอัดขึ้นรูปในไลน์อัดขึ้นรูปและ/หรือการประกันคุณภาพที่ปลายของระยะทางหล่อเย็น กรอบแกรนิตลดการขยายตัวที่ขึ้นกับอุณหภูมิลงหลายเท่า

คำบรรยาย TRISCAN ส่วนแสง

คำบรรยาย

1 = ลูกกลิ้งนำ | 2 = การวัดโปรไฟล์ | 3 = เซนเซอร์ส่วนแสง | 4 = กล้องเมทริกซ์ | 5 = แถบเคลื่อนที่ | 6 = แถบด้านข้าง | 7 = แถบเอเพ็กซ์ | M = ขอบเขตการวัด | AB = ความกว้างของโปรไฟล์ | NB = ความกว้างปกติ |