ฟังก์ชัน
ELCLEANSystem เป็นระบบการทำงานแบบไม่สัมผัสสำหรับการทำความสะอาดรางอัตโนมัติ หัวทำความสะอาดสองด้านที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ประกอบด้วยโซนสุญญากาศสองโซน (บริเวณทางเข้าและทางออก) และโซนแปรงอากาศ (บริเวณแกน) ในโซนแปรงอากาศจะมีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบแอคทีฟ ที่ลดประจุไฟฟ้าสถิตบนราง/ส่วนโค้งที่เคลื่อนที่ กระแสอากาศที่มีความเร็วสูงจะเป่าอนุภาคของฝุ่นในเวลาเดียวกันที่ด้านทางเข้าและทางออกของหัว ซึ่งจะดูดอากาศที่สกปรกออก ฝุ่นจะถูกกำจัดออกในพัดลมตัวกรองอัตโนมัติ และลมที่สะอาดจะถูกนำกลับไปยังด้านอากาศดูด ระบบตรวจพบความแตกต่างของความสูงโดยอัตโนมัติจากรูปแบบของคลื่น หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคลื่นอเดียวหรือหลายคลื่น และปรับให้เข้ากับระยะของหัว โดยการเปลี่ยนคำสั่ง หัวจะเคลื่อนไปยังตำแหน่งหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดของกระดาษ หน่วยป้อนคำสั่งแบบสัมผัสที่ทันสมัยแสดงสถานะของระบบและช่วยให้ผู้ใช้งานเครื่องสามารถสั่งงานแบบแมนนวลได้ ELClean ยังสามารถรวมเข้ากับระบบการทำงานอัตโนมัติ ELCorruMatic เพื่อที่จะควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัสเอนกประสงค์
ขอบเขตการใช้งาน
ELCLEAN เป็นระบบแบบไม่สัมผัสสำหรับการทำความสะอาดรางอัตโนมัติในการผลิตลูกฟูกและในการดำเนินการต่อไป
การประยุกต์ใช้งาน
ในช่วงปลายที่แห้งของระบบลูกฟูกหลังจากใบมีดตัดขวาง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม