ผู้นำด้านเทคโนโลยีการควบคุมเว็บเคลื่อนที่

"ผู้นำด้านเทคโนโลยีการควบคุมเว็บเคลื่อนที่" คำกล่าวนี้ยังคงเป็นมาตรฐานสำหรับ E+L ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจระดับกลางของโลกในปัจจุบัน และคำนี้ยังเป็นสิ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานทุกคนของบริษัท 

เราต้องการทำสิ่งที่ดีที่สุดร่วมกันเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดและเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในทุกด้าน: คุณภาพ, มาตรฐานทางเทคนิค, ความคุ้มค่าด้านราคา และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เราคำนึงถึงความรับผิดชอบทางธุรกิจและสังคม, ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน, การทำงานร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการให้คำปรึกษาเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้า  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้านที่กล่าวมา 

 

จุดศูนย์กลางของการบริหารและทรัพยากรของเรา: ลูกค้าและทีมงานของเรา

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าเป็นหัวใจการดำเนินธุรกิจของเรา. ความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้าเป็นพื้นฐานความสำเร็จของเรา. เป้าหมายของเราคือ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเพื่อความสำเร็จของลูกค้าในทุกๆด้าน ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการบริการ ด้วยเหตุนี้เราจึงช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมเหตุสมผลแม่นยำและง่ายดาย

ทีมงานของเรา

พนักงานของเราเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด เราให้ความสำคัญและถือว่าพนักงานเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ เราให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมและสร้างแรงจูงใจด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานพัฒนาศักยภาพได้ดีที่สุด

 

สามเสาหลักแห่งธุรกิจเรา เครือข่าย, นวัตกรรม, คุณภาพ

 

เครือข่าย

เครื่อข่าย หมายถึง การคิดที่เกิดจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเราเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากการเจรจากับองค์กรในต่างประเทศและ บริษัทคู่ค้าของเรา สิ่งนี้จะช่วยให้มีแพลตฟอร์มการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรม

นวัตกรรม หมายถึง อนาคต
เป้าหมายของเราคือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับลูกค้า
ดังนั้นเราจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิดใหม่เพื่อแสดงโซลูชันใหม่ ๆ สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

คุณภาพ

คุณภาพสำหรับเรานั้น ไม่ได้หมายถึงแค่ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานสูง แต่สำหรับเราคุณภาพที่สูงสุดเริ่มต้นตั้งแต่ การเลือกวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆ ไปจนถึงการให้คำปรึกษาทางเทคนิคหลังการขาย

 

 

E+L กับ สิ่งแวดล้อม

 พื้นฐานแห่งชีวิตสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

เราตระหนักดีว่าความรับผิดชอบในการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นพื้นฐานของชีวิตสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุนี้การใช้ทรัพยากรทั้งหมดของบริษัท จะคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นลำดับความสำคัญสูงสุดตามสภาวะทางเศรษฐกิจ