VWS ระบบก้านเปลี่ยน

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
  • การปรับก้านเปลี่ยนแต่ละชุดที่สภาพแวดล้อมเครื่องจักร
  • มีส่วนประกอบในการปรับและระบบสมบูรณ์พร้อมกับก้านเปลี่ยน
  • สามารถใช้ก้านเปลี่ยนกับการระบายอากาศนิวเมติกส์
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ค่าปกติของแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน

24 V DC

ช่วงปกติของแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน

20-30 V DC

ช่วงปกติของแรงดันไฟฟ้าในการทำงานด้วยเพาเวอร์ซัพพลาย

115 ถึง 460 V, 50/60 Hz

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ แอคทูเอเตอร์ AG 2491

1.6 A DC

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ แอคทูเอเตอร์ AG 2591

3.6 A DC

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ แอคทูเอเตอร์ AG 2691

5.6 A DC

ความกว้างปกติ NB

400 ถึง 3000 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเปลี่ยน

80/100/120/160/200 มม.

ระยะในการวางปกติ

สูงสุด ±25/50/75/100 มม.

ความเร็วในการวาง

25 มม./วินาที

แรงของราง

สูงสุด 2000 N

ความแม่นยำในการควบคุม

< ±1 มม. (ขึ้นกับวัสดุ)

ความถี่ของความผิดปกติ

สูงสุด 0.5 Hz

อุณหภูมิแวดล้อม

+10 °C ถึง + 50 °C

ประเภทการป้องกัน

IP 54

ช่วงการวัดเซนเซอร์ขอบอินฟราเรด FR 52

±10 มม.

ช่วงการวัดเซนเซอร์ขอบอัลตราซาวด์ FX 52 (FX 42)

±10 มม. / ±3 มม.

ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

สามารถขอรับทางอีเมลได้แล้วในขณะนี้!

  • แผ่นข้อมูล
  • โบรชัวร์ ELGUIDER