เครื่องขยายการวัดพร้อมจอแสดงผล PA 62

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
  • เครื่องขยายการวัดสองช่องที่ทำงานแบบดิจิตอลพร้อมกับจอแสดงผลสำหรับการเชื่อมต่อ 2 ตัวรับแรงพร้อมกับสะพาน DMS
  • ผู้ช่วยในการทำงานที่ใช้เมนูและขึ้นกับภาษา
  • ตัวเขียน X-t สำหรับการแสดงผลเวลายาวของแรงของราง
  • การเฝ้าตรวจสอบแรงของรางที่ค่าขอบเขตที่ปรับได้กับเอาท์พุตการเตือนดิจิตอล
  • เอาท์พุตแอนะล็อกของค่าจริงของแรงของราง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คลาสความแม่นยำ

0.1

แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน

 

ค่าปกติ

24 V DC

ช่วงปกติ (รวมความเป็นคลื่น)

18 ถึง 30 V DC

อุณหภูมิในการทำงานปกติ

ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ

10 °C ถึง +50 °C

สูงสุด 95%, ไม่ควบแน่น

แรงดันไฟฟ้าอินพุต (สะพาน DMS)

2 x 0 ถึง ±25 mV, 14 บิต, t cycle =1 มิลลิวินาที

เอาท์พุตแอนะล็อก

2 x แรงดันไฟฟ้า, 0 ถึง ±5/10 V DC, 

Imax 10 mA 

1 x กระแสไฟฟ้า, 0/4 ถึง 20 mA, Rmax 500 Ω

การกรอง

fg = 0.2 ถึง 20 Hz

สัญญาณรวม/ช่อง 1/ช่อง 2/

สัญญาณความแตกต่าง (กำหนดค่าได้) 

เอาท์พุตดิจิตอล

3 x ไม่มีศักย์ไฟฟ้า ทนต่อการลัดวงจร 24 V DC,

Imax 0.5 A

การจำกัด/การเตือน/สถานะ (กำหนดค่าได้)

เอาท์พุตดิจิตอล

1 x ไม่มีศักย์ไฟฟ้า, 24 V DC 

ทารา/สูตร/การบันทึกหยุด (กำหนดค่าได้)

การแสดงผลและส่วนสั่งงาน

จอสัมผัสสี (LCD)

(ไม่ใช่สำหรับ PA 6202)

อินเทอร์เฟซ

RJ45 Ethernet 100 เมกกะบิตสำหรับ

- รวมเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

- ฟิลด์บัส Ethernet/IP

ประเภทการป้องกัน

PA 6200: IP 54 (ในสภาพติดตั้งแล้ว)

PA 6201: IP 54  

PA 6202: IP 20

ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

สามารถขอรับทางอีเมลได้แล้วในขณะนี้!

  • แผ่นข้อมูล
  • โบรชัวร์ ELSTRETCHER
  • โบรชัวร์ ELTENS