อุปกรณ์รองรับขาตั้ง VWG1

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
  • อุปกรณ์รองรับขาตั้งสำหรับการกำหนดตำแหน่งตัวนำรางสินค้า KF 20 โดยไม่มีการปรับด้วยมอเตอร์
  • การกำหนดตำแหน่งที่แตกต่างกัน เช่น สมมาตร หรือการปรับการนำเลื่อนแต่ละชุด
  • รุ่นสำหรับโซลูชันหนึ่งหรือสองรางให้เลือก
  • การประกอบเป็นตำแหน่งหน้าแปลนหรือแนวตั้ง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

แรงในการขนส่งต่อการนำเลื่อน VWG1

< 25 กก.

ระยะในการวางต่อรอบ

ค่าเริ่มต้น

 

10 มม.

การป้องกันการกัดกร่อน

K2/K9

K3/K10

K7

 

บริเวณที่ชื้น

บริเวณที่เปียก

บริเวณที่เป็นด่าง

ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

สามารถขอรับทางอีเมลได้แล้วในขณะนี้!

  • แผ่นข้อมูล