ลูกกลิ้งเลื่อนส่าย VGS14

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
  • ลูกกลิ้งเลื่อนส่ายพร้อมกับจุดหมุนในอุดมคติที่ปรับได้ในระดับการป้อนเข้า
  • การปรับให้เข้ากับวัสดุต่าง ๆ ที่ง่ายดายจากการใช้งานเซนเซอร์ขอบอินฟราเรด  (FR 52) หรือเซนเซอร์ขอบอัลตราซาวด์ (FX 42, FX 52) 
  • ใช้งานได้จนถึงแรงของรางที่ 500 N
  • การใช้งานในอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน

ค่าปกติ

ช่วงปกติ

บริเวณปกติพร้อมกับเพาเวอร์ซัพพลาย

 

24 V DC

20 ถึง 30 V DC

115 ถึง 460 V, 50/60 Hz

กระแสไฟฟ้าที่ใช้

1.6 A DC

ความกว้างปกติ NB

400 ถึง 2000 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง D

80/100 มม.

ระยะในการวางปกติ

สูงสุด ±50/75/100 มม.

ความเร็วในการวาง

25 มม./วินาที ปรับได้

แรงของราง

สูงสุด 500 N

ความแม่นยำในการควบคุม 

< ±0.2 มม. (ขึ้นกับวัสดุ)

ความถี่ของความผิดปกติ

สูงสุด 2 Hz

อุณหภูมิแวดล้อม

10 ถึง 50° C

ประเภทการป้องกัน

IP 54

ช่วงการวัด

เซนเซอร์ขอบอินฟราเรด FR 52

เซนเซอร์ขอบอัลตราซาวด์ FX 52 (FX 42)

 

±10 มม.

±10 มม. (±3 มม.)