ระบบลูกกลิ้งเลื่อนส่าย SRS61

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
  • ลูกกลิ้งเลื่อนส่ายขนาดกะทัดรัดพร้อมกับลูกกลิ้งหนึ่งหรือสองชุดสำหรับรูปแบบการหุ่มห่อที่แตกต่างกัน
  • ตัวควบคุมตำแหน่ง ประหยัดเนื้อที่ รวมในเครื่อง
  • การปรับให้เข้ากับวัสดุต่าง ๆ ที่ง่ายดายจากการใช้งานเซนเซอร์ขอบอินฟราเรด  (FR 52) หรือเซนเซอร์ขอบอัลตราซาวด์ (FX 42, FX 52)
  • ใช้งานได้จนถึงแรงของรางที่ 20 kN
  • สามารถเลือกได้เป็นการกำหนดตำแหน่งเซนเซอร์ด้วยบมอเตอร์
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ค่าปกติของแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน

24 V DC

ช่วงปกติของแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน

20 ถึง 30 V DC

ช่วงปกติของแรงดันไฟฟ้าในการทำงานด้วยเพาเวอร์ซัพพลาย

115 ถึง 460 V, 50/60 Hz

กระแสไฟฟ้าที่ใช้

5.6 A DC (การปรับเซนเซอร์แบบแมนนวล)

ความกว้างปกติ NB

1100 ถึง 10000 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง 

โปรดดูตารางเลือก

ระยะในการวางปกติ

โปรดดูตารางเลือก

ความเร็วในการวาง

25 มม./วินาที

แรงของราง

โปรดดูตารางเลือก

ความแม่นยำในการควบคุม

< ±0.3 มม. (ขึ้นกับวัสดุ)

ความถี่ของความผิดปกติ

สูงสุด 1 Hz

อุณหภูมิแวดล้อม

+10 °C ถึง  +50 °C

ประเภทการป้องกัน

IP 54

ช่วงการวัดเซนเซอร์ขอบอินฟราเรด FR 52

±10 มม.

ช่วงการวัดเซนเซอร์ขอบอัลตราซาวด์ FX 52 (FX 42)

±10 มม. (±3 มม.)

Go to E+L spare parts shop
ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

สามารถขอรับทางอีเมลได้แล้วในขณะนี้!

  • แผ่นข้อมูล
  • โบรชัวร์ ELGUIDER