ระบบลูกกลิ้งเลื่อนส่าย SRS41

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
  • ลูกกลิ้งเลื่อนส่ายขนาดกะทัดรัดพร้อมกับลูกกลิ้งหนึ่งหรือสองชุดสำหรับรูปแบบการหุ่มห่อที่แตกต่างกัน
  • ตัวควบคุมตำแหน่ง ประหยัดเนื้อที่ รวมในเครื่อง
  • การปรับให้เข้ากับวัสดุต่าง ๆ ที่ง่ายดายจากการใช้งานเซนเซอร์ขอบอินฟราเรด  (FR 52) หรือเซนเซอร์ขอบอัลตราซาวด์ (FX 42, FX 52)
  • ใช้งานได้จนถึงแรงของรางที่ 700 N
  • สามารถเลือกได้เป็นการกำหนดตำแหน่งเซนเซอร์ด้วยบมอเตอร์
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ค่าปกติของแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน

24 V DC

ช่วงปกติของแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน

20 ถึง 30 V DC

ช่วงปกติของแรงดันไฟฟ้าในการทำงานด้วยเพาเวอร์ซัพพลาย

115 ถึง 460 V, 50/60 Hz

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ แอคทูเอเตอร์ AG 2491

1.6 A DC

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ แอคทูเอเตอร์ AG 2591

3.6 A DC

ความกว้างปกติ NB

400-2000 มม. 

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง 

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง  NB 400 ถึง 800 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง  NB 900 ถึง 2000 มม.

 

80 มม.

100/120/160 มม.

ระยะในการวางปกติ NB 400 ถึง 800 มม.

±25 มม.

ระยะในการวางปกติ NB 900 ถึง 1500 มม.

±50 มม.

ระยะในการวางปกติ NB 1100 ถึง 2000 มม.

±75 มม.

ความเร็วในการวาง

25 มม./วินาที

แรงของราง

สูงสุด 700 N

ความแม่นยำในการควบคุม

< ± 0.15 มม. (ขึ้นกับวัสดุ)

ความถี่ของความผิดปกติ

สูงสุด 2 Hz

อุณหภูมิแวดล้อม

+10 °C ถึง +50 °C

ประเภทการป้องกัน

IP 54

ช่วงการวัดเซนเซอร์ขอบอินฟราเรด FR 52

±10 มม.

ช่วงการวัดเซนเซอร์ขอบอัลตราซาวด์ FX 52 (FX 42)

±10 มม. (±3 มม.) 

Go to E+L spare parts shop
ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

สามารถขอรับทางอีเมลได้แล้วในขณะนี้!

  • แผ่นข้อมูล
  • โบรชัวร์ ELGUIDER