ตัวควบคุมตำแหน่ง DC 03

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
  • ตัวควบคุมตำแหน่งดิจิตอลพร้อมกับส่วนเอาท์พุตในตัวสำหรับการสั่งงานมอเตอร์กระแสตรง-ชุดเกียร์
  • โครงสร้างการควบคุมที่ลดหลั่นสำหรับการควบคุมที่แม่นยำจากแอคทูเอเตอร์ตามสัดส่วนและในตัว
  • บัส CAN ในตัวเครื่อง สามารถเลือกอินเทอร์เฟซ Ethernet ได้
  • สามารถขยายด้วยโมดูลอินพุตและเอาท์พุตแอนะล็อกได้
  • การเลือกภาษาเฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ค่าปกติของแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน

24 V DC 

ช่วงปกติของแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน

20 ถึง 30 V DC

กำลังไฟฟ้าที่ใช้

 

ไม่มีมอเตอร์/เซนเซอร์

4.8 W

พร้อมกับมอเตอร์

180 W

กระแสไฟฟ้าที่ใช้

 

ไม่มีมอเตอร์/เซนเซอร์

0.2 A

พร้อมกับมอเตอร์

5.2 A

แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตที่ขั้วมอเตอร์

 +/- 22 V PWM (มอดูเลตความกว้างพัลส์)

กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด

5 A   

ประเภทการป้องกัน โมดูลตัวควบคุม

IP 00

ประเภทการป้องกันพร้อมกับตัวเรือน

IP 54

ขนาดตัวเรือน

300x150x80 มม. 

อุณหภูมิแวดล้อม

+0 °C ถึง +50 °C

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-22 °C ถึง +70 °C

ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

สามารถขอรับทางอีเมลได้แล้วในขณะนี้!

  • แผ่นข้อมูล
  • โบรชัวร์ ELGUIDER
  • โบรชัวร์ TIRE+RUBBER