การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ ELCORRUMATIC RSM

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
  • Hauptziel des Systems ist die Ermittlung und der Datenaustausch von Papierlängeninformationen der jeweiligen aktiven Papierrollen im Wet End im Bereich des Wellpappenherstellungsprozesses (WPA), von Druckmaschinen oder auch Laminatoren.
  • Das ELCorruMatic Roll Stock Management System (RSM) erfasst die für einen bestimmten Auftrag notwendigen Laufmeter, und ermöglicht es dem Kunden, die erforderliche Materialmenge für den Auftrag und den während der Produktion aufgetretenen Abfall zu analysieren.
  • Das RSM-System liefert außerdem vollständige Daten über die verbleibende Laufmeter auf allen Rollen, die verwendet werden, und liefert dem Kunden genaue Statistiken zur Verwaltung des Papierbestands.
  • Wie bei jedem System innerhalb des ELCorruMatic-Produktportfolios kann das RSM-System als eigenständiges System verwendet oder in eines der ELCorruMatic-Module integriert werden.
  • Das Modul bietet genaue und zuverlässige Kontrolle und Reporting über den Papierverbrauch der Wellpappenanlagen.
  • Sensoren (Näherungsschalter und Encoder) sind an jedem Spleiß- / Rollenständer angebracht, um Informationen zum Papierverbrauch und zur „Restrolle“ zur Verfügung zu stellen.
  • Mit einer Bedienungssteuerung können fehlerhafte Rollen ohne Änderung der Rollenmaterialdatenbank an das Rollenlager „zurückgegeben“ werden
  • Eine Kommunikationsschnittstelle mit Witron stellt dem RSM gescannte Rolleninformationen und eine Rückmeldung des Verbrauchs bereit
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ค่าการเชื่อมต่อ 2,5 kW
กระแสไฟฟ้าปกติ 2 A
แรงดันไฟฟ้าควบคุม 24V DC
อุณหภูมิแวดล้อม 10°C – 50°C (ไม่ควบแน่น)
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า 400V, 3 เฟส, PE
ความถี่ 50 Hz
ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

สามารถขอรับทางอีเมลได้แล้วในขณะนี้!

  • Broschüre CORRUGATED