การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ ELCORRUMATIC CCM

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
  • ELCORRUMATIC CCM (Corrugator Control Modul) ครอบคลุมการตั้งค่า WPA ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์คุณภาพของการตั้งค่ากระดาษลูกฟูก
  • โมดูลควบคุมพารามิเตอร์กระบวนการทั้งหมดโดยอัตโนมัติที่เกี่ยวกับอุณหภูมิ การดึงรางของการกดลูกกลิ้ง รวมทั้งแรงดันของไอที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์กระดาษและคลื่อนที่ใช้ในงาน
  • เรขาคณิตควบคุมครอบคลุมข้อมูลสำหรับการจัดเรียงกระดาษ การเคลือบสี การกดก่อนพิมพ์ หรือกาวเปียก
  • การผลิตที่มีคุณภาพโดยไม่มีการลอกหรือการโยนโค้ง  (แปรปรวน)
  • การปรับปรุงความสิ้นเปลืองพลังงานที่ดีที่สุดผ่านไอน้ำร้อนที่มีการควบคุมหรือความสิ้นเปลืองกาว
  • มีโมดูลต่าง ๆ สำหรับการขยาย
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ค่าการเชื่อมต่อ 2,5 kW
กระแสไฟฟ้าปกติ 2 A
แรงดันไฟฟ้าควบคุม 24V DC
อุณหภูมิแวดล้อม 10°C – 50°C (ไม่ควบแน่น)
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า 400V, 3 เฟส, PE
ความถี่ 50 Hz