การกระจายเส้นใย เส้นใยยางรถยนต์

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
  • หลายภาษา ง่ายต่อความเข้าใจ ง่ายต่อการใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้
  • แสดองความกว้างจากการวัดความกว้างใด ๆ ของ E+L
  • การกระจายของเส้นใย สามารถตรวจเช็คขอบด้านนอกและเส้นใยตรงกลางในคราวเดียว
  • สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้เป็นรายบุคคลสำหรับผู้ใช้แต่ละคน
  • เวอร์ชันออฟไลน์สำหรับการจัดการคุณภาพสำหรับการเรียกดูที่เก็บ
  • การบันทึกความเร็วในการผลิต
  • การคำนวณทางสถิติ (การเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Cp, Cpk) รายงาน PDF, ส่งออกข้อมูล CSV